Humanitaarblogi

Tallinna Ülikooli vilistlasest on saanud populaarne Korea juutuuber

Mariel Sandra Korbe õppis Tallinna Ülikoolis Aasia uuringute erialal spetsialiseerudes hiina keelele ja kultuurile. Peale bakalaureusekraadi saamist suundus ta õppima Lõuna-Koreasse Yonsei ülikooli meediat ja kommunikatsiooni magistriõppekavale. Mariel elab Lõuna-Koreas siiani ning on võtnud sihiks sotsiaalmeedia kaudu esindada Eestit Koreas.

Mariel Sandra Korbe

Miks valisid Aasia uuringute eriala?

 

Mul on väikesest peale olnud suur huvi Aasia vastu. 2011. aastal kui olin saamas 15. aastaseks, avastasin enda jaoks Lõuna-Korea. YouTube’i kaudu sattusin kuulama korea popmuusikat, mis tundus nii omapärane ja teistsugune võrreldes lääne popkultuuriga. Samuti vaatasin palju korea televisiooni, tänu millele sain hulga teadmisi korea rahvast ja kultuuri kohta. Kuna Korea tundus mulle huvitav riik ning keel nii ilus ja omapärane, inspireeris see mind ise korea keelt õppima.

Tollal polnud Eestis võimalust õppida korea keelt mitte kusagil. Nüüd saab seda teha näiteks Tallinna Ülikoolis tegutsevas Tallinna Kuninga Sejongi instituudis. Seega oligi iseõppimine mulle ainuke variant. Leidsin internetist veebisaidi Talk To Me In Korean, mis pakkus tasuta korea keele tunde. Niimoodi kujunes korea keele õppimine minu igapäevaseks hobiks ning Koreasse minek minu suurimaks eesmärgiks.

Pärast keskkooli lõpetamist olin samal suunal jätkamises kindel. Nii jõudsingi Tallinna Ülikooli Aasia uuringuteni, mis oli parim valik õpingute jätkamiseks. Kahjuks aga ei eksisteeri Eestis veel korea uuringute eriala ning seepärast ei olnud mul võimalik spetsialiseeruda korea keeles. Sellele vaatamata viis sügav huvi Ida-Aasia regiooni vastu välja otsuseni valida oma erialaks Hiina uuringud. Lisaks soovisin õppida tundma lähemalt ka teisi Aasia riike ja keeli.  Aga hiina keele õppimine tundus mulle kõige põnevam just Hiina kaugele ulatuva ajaloo tõttu.

Hiina kultuur on palju mõjutanud ka teisi Aasia riike, sealhulgas ka korea kultuuri ning keelt –näiteks on korea keeles hulk sõnu, mis on üle võetud hiina hieroglüüfidest. Nõnda oligi see eriala minu jaoks parim valik, et mõista Hiina, Korea ja teiste lähedal asuvate riikide kultuure sügavamalt.

Mida soovitad ülikooli sisseastujatele kui ka Koreasse magistriõppesse suunduvatele tudengitele?

Otsustavaks sai, et mul oli väga suur huvi Aasia vastu ning näitasin seda välja ka sisseastumisintervjuul. Intervjuu jaoks oli meil vaja läbi lugeda kaks valitud erialaga seotud raamatut. Kuna nende lugemine oli minu jaoks põnev, siis jäid ka mitmed spetsiifilisemad faktid meelde, mida õppejõud intervjuul ehk isegi oodata ei osanud. Samuti sain varem kogutud teadmisi ja oskusi välja näidata. Arvan, et kui näidata välja oma tõelist huvi ja entusiasmi mingi eriala õppimiseks, siis sissesaamine pole keeruline.

Millised on erinevused TLÜ-s ja Koreas õppides?

Korea kultuuris on väga oluline roll noorema/vanema ning madalama/kõrgema positsiooni vahelistel suhetel.  Endast vanemal ja kõrgemal positsioonil oleva isikuga suheldes peab kasutama vastavalt sobivat ja viisakat keelt. Õppejõudu peab üliõpilane alati väga austavalt suhtuma, pidades kinni pidama teatud viisakusreeglitest. Kuna üliõpilane ja õppejõud on rangetes akadeemilistes rollides, siis pole õppejõuga lähedast sidet luua lihtne. Eestis õppides ei olnud need rollid nii kindlalt paigas. Pigem vastupidi, võis ka õppejõuga vaatamata vanusele ja positsioonile vabamalt suhelda.

Erinevalt Tallinna Ülikoolist, kus olid peaaegu alati eksamid ainult semestri lõpus, on Koreas alati ka vaheeksamid. Viimasel nädalal enne vaheeksameid toimusid veel loengud ja järgmine nädal kohe eksamid, mistõttu pidin loengute vahelt eksamiteks valmistuma. See oli kindlasti asi mis nõudis alguses harjumist.

Eksamiperioodil õpivad tudengid raamatukogus eksamiteks terve päeva või lausa öö läbi 24 tundi avatud õpisaalis. Sealsamas laua taga ka magatakse. Seda nähes mõistsin kui palju korea tudengid oma õpingute nimel siin pingutavad. Koreas õppides tekkis mul ka endal harjumus vahel laua taga magada. Kuna keegi seda imelikult ei vaata, võib ka raamatukogus väga mugavalt end tunda ja endale isegi padja kaasa võtta, et laua taga väike uinak teha.

Bakalaureuseõppe tudengite koolielu Koreas on väga sotsiaalne, palju on kokkusaamisi ning üritusi teiste tudengitega tutvumiseks. Eestis ülikoolis käies sain pigem oma lähedamate kursusekaaslastega eraldi kokku, Korea ülikoolis on sellist kollektiivset tegevust rohkem.

Bakalaureuse-  ja magistriõpe Koreas on samuti päris erinevad. Kuna magistriõppe tudengite hulgas on rohkem erinevas vanuses inimesi ning keskendutakse pigem teadustööle ning oma lõputöö kirjutamisele, pole nii lähedast läbisaamist kui bakalaureuseõppe tudengite vahel. Seetõttu ei kogenud ma päris sellist ülikoolielu nagu korea bakalaureuseõppe tudengid.

Kuidas tuli otsus minna Yonsei University magistriõppesse ja miks otsustasid õppida meediat ning kommunikatsiooni?

Pärast Tallinna Ülikooli lõpetamist hakkasin täpsemalt uurima Korea ülikoolide õppimisvõimaluste kohta. Meedia ning kommunikatsiooni magistriõppeni jõudsin läbi oma teise hobi – YouTube’i videode tegemise. Enne ülikooli lõpetamist Eestis viibisin ühe semestri Koreas vahetusõpilasena. See andis mulle julgust viia ellu üks oma unistustest ning TLÜ viimase semestri lõpus alustasingi oma YouTube’i kanaliga, kus räägin ainult korea keeles. Olen videosid teinud juba väiksest saati. Leidsin, et oma korea keele oskust kasutades võiks just see suund olla tulevikus karjääri tegemisel. Sisuloojana tahtsin paremini mõista meediat ja selle rolli ühiskonnas, kuidas see on aja jooksul muutunud ning kuidas see erineb interaktiivses uue meedia keskkonnas. Kandideerisin kahte Korea ülikooli, kus on tugev  meedia erialade õpe. Sain mõlemasse sisse ning lõpuks tegin valiku Yonsei Ülikooli magistriõppe kasuks.

Mariel Sandra Korbe

Kuidas leidsid motivatsiooni hakata ise korea keelt õppima?

Enne korea keele õppimisega alustamist ei mäleta, et mul oleks olnud mingit kindlat hobi. Kuulates igapäevaselt korea muusikat ning vaadates koreakeelset televisiooni, tekkis mul päris kiiresti tahtmine ka keelest aru saada. Enne 2011. aastat, kui see kõik minu jaoks algas, ei teadnud ma isegi kuidas korea keel kõlab. Mida rohkem ma seda aga kuulasin, seda erilisem ja ilusam see keel minu jaoks tundus. Mida rohkem aega möödus, seda rohkem tahtsin ma õppida juurde uut korea kultuuri ja keele kohta. Kui olin enda jaoks Korea avastanud, ostsin endale väikese sõnaraamatu, mille järgi hakkasin korea tähestikku õppima. Kui on miski, mis sind tõeliselt huvitab, siis see motivatsioon lihtsalt tuleb! Motivatsiooni aitas mul hoida ka see, et mul oli alati kindel eesmärk Koreasse tulla.

Mis on stereotüüpsed arvamused Aasia riikide ja seal elavate inimeste kohta? Kas mõni neist vastab ka tõele?

Kuna elan ise Aasia riigis ning näen elu erinevatest külgedest, pani see küsimus mind  pikemalt mõtlema. Arvan, et ükski stereotüüpne hoiak ei saa vastata 100% tõele, kuna need on siiski väga üldistatud ning tihtipeale ebatäpsed veendumused teatud inimgruppide kohta. Näiteks see, et korealased söövad koeraliha. Kuna selline arvamus eksisteerib, võibki arvata, et kõik korealased söövad koeraliha. Tegelikult on aga tegemist hääbuva traditsiooniga vanemate inimeste hulgas. Nemad kasvasid üles sõjaajal, kui riik oli vaene ning inimesed olid näljas. Korea kohta on selliseid stereotüüpe veel teisigi. Isegi väga üldlevinud arvamus, et korealastele meeldib süüa teravaid toite, ei pruugi alati tõsi olla. Seetõttu arvan, et ei tohiks midagi liigselt üldistada, ükskõik kas see on seotud teatud grupi inimeste käitumise, välimuse või millegi muuga. Rääkides Ida-Aasia riikidest nagu Hiina, Korea ja ka Jaapan, siis nende riikide kohta levivad stereotüüpsed arvamused pannakse tihti ühte patta. Näiteks kui räägin kellelegi, et õpin korea keelt ja see inimene ei tea palju Korea kohta, siis tihtipeale arvatakse, et see on kindlasti midagi sarnast hiina keelega, kus kasutatakse hieroglüüfkirja. Tegelikult aga on korea kiri hangul foneetiline kirjasüsteem, mis on täiesti erinev hiina kirjast.

Kas Eestis on koreakeelseid kogukondi?

Kui veel Eestis elasin, oli Tallinnas elavaid korealasi viiekümne ringis. Neist umbes kakskümmend õppisid Tallinna Muusikaakadeemias. Mitmed oma esimesed korealastest sõbrad leidsin just seal õppivate tudengite hulgast. Tänast korealaste arvu Eestis ma ei tea, aga arvatavasti on see jätkuvalt väga väike. Hea uudis on see, et Lõuna-Koreas avati hiljuti Eesti saatkond. Kuna Eesti pakub paljudele korealastele huvi, seda eriti tehnoloogia vallas, olen kindel, et tulevikus suureneb ka korealaste kogukond Eestis.

Miks hakkasid looma YouTube’s koreakeelset sisu?

Enne oma YouTube’i kanali alustamist nägin hulga videosid teistest välismaalastest, kes räägivad korea keelt. Neist sain inspiratsiooni midagi sarnast teha. YouTube’is ei olnud ka mitte ühtegi eestlast, kes teeks videosid Korea või Eesti kohta korea keeles. Seega tundus see minu jaoks ideaalne võimalus teha midagi, mida keegi teine pole veel teinud. Samuti tahtsin näidata ka oma keeleoskust ning saada tagasisidet kohalikelt. Esimene video, mille lisasin, oli lühike Eesti tutvustus. Nüüd seda vaadates näen, kui palju olen edasi arenenud.  Kuigi see video on natuke kohmakas ja kindlasti mitte perfektne, oli selle üleslaadimine parim otsus, kuna tänu sellele sain ka palju head tagasisidet. Selle video leidsid üles paljud korealased, kellel oli huvi Eesti vastu. Koreakeelset infot Eesti kohta on üpris vähe, ning see on ka üks põhjustest, miks tahtsin Eesti kohta korea keeles videosid teha. Eestis elades jätkasin ma Eestit tutvustavate videotega. Rääkisin eesti kultuuri ja toidu kohta, õpetasin kasulikke eestikeelseid fraase ning filmisin ka oma igapäevast elu. Nüüd Koreas elades filmin enamasti oma igapäevaelu ja –seiklusi ning räägin korea keeles. See on siis mulle kuidagi kõige mugavam ja loomulikum. Ingliskeelsed subtiitrid saab alati juurde lisada, kuid korea keel on see, mis teeb sellest kanalist just minu kanali.

Sinu YouTube kanalit vaatavad enamjaolt korealased, kas eesti kultuuri kohta käivad videod on võetud hästi vastu?

Olen saanud väga positiivset tagasisidet. Läbi mu YouTube’i kanali on minuga ühendust võtnud mitmed Eestist huvitatud korealased. Mulle on kirjutanud keskkooli- ja ülikooliõpilased, kellel on soov tulla Eestisse õppima. Samuti korealased, kes tahaksid Eestis luua oma ettevõtet ja ka teised Eestist huvitatud. Näiteks on minuga ühendust võtnud Korea päevalehe Hankook Ilbo ajakirjanik, kes tuli Eestisse, et uurida meie e-teenuste kohta. Kuna elasin siis veel Eestis, sain võimaluse olla ajakirjanikule tõlgiks. Muide, kui YouTube’i otsingusse trükkida korea keeles Eesti, on minu video üks esimesi mis ette ilmub.

Eesti kohta koreakeelseid videoid on siiamaani vähe. Kui tutvustan end Koreas eestlasena, siis võib juhtuda, et teatakse enam-vähem kus Eesti asub, kuid tihtipeale ei ole inimesed Eestist isegi kuulnud. Seega on mul hea meel, et saan läbi YouTube’i esindada Eestit Koreas ja olla abiks neile kellel on soov Eesti kohta rohkem teada saada või isegi Eestisse elama tulla.

Koreas elades ja videosid tehes on mulle kirjutanud ka mitmed eestlased. Mitmed tüdrukud, kes on selles vanuses kui mina alles alustasin korea keele õpingutega, on kirjutanud, et inspireerin neid. Samuti on mult küsitud Koreas õppimise võimaluste kohta. Mul on hea meel selle üle, et saan jagada oma kogemusi ja kasulikku infot teiste koreahuvilistega.

Mis ootab Sind Lõuna-Koreas elades edasi?

Lõpetasin tänavu kevadel magistriõpingud meedia erialal ning nüüd on plaan Koreas edasi tegutseda ja siin ka töötada. Üks mu eesmärkidest on tegeleda edasi videoprojektidega, kasvatada oma YouTube’i vaatajaskonda ja arendada oma kanalit veelgi. Siiamaani olen eksperimenteerinud erinevat tüüpi videotega, kuid ei ole veel leidnud endale päris kindlat suunda. Tahaksin teha videoid mis pakuks huvi nii korealastele kui ka teistele Korea huvilistele. Koreas elava eestlasena loodan edaspidigi YouTube’i ja muu sotsiaalmeedia kaudu Eestit Koreas esindada. Plaan on ka proovida kätt televisioonis ning võtta osa saadetest, kus osalevad teised Koreas elavad välismaalased. Kuna elukutse valiku osas pole ma veel päris kindel, on hetkel mu suurim eesmärk teha Koreas kõike neid asju, mida olen tahtnud proovida. Eks siis näe, kuidas edasi läheb.

Küsis: Leena Sooväli

Marieli YouTube kanal