ühe minuti loeng

Teadlane teab? Mida räägivad arheoloogilised inimsäilmed inimesest ja keskkonnast? (Raili Allmäe)