Projekti üldeesmärk on välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilised lähenemised rände ja lõimumise protsessidesse sekkumisel Eestis, eesmärgiga aidata kaasa ühiskonna sidususe suurenemisele. Konkreetsemalt on projekti siht töötada välja a) kultuurilise mitmekesisuse, mitmikidentiteedi ja mitmeperspektiivse ajalooõppe kontseptuaalsed alused Eestis ning b) mitmekultuurilise kooli mudel ning töövahendid ja sekkumismehhanismid lõimumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks koolides ja nendega seotud kogukondades.

Projekti eeldatavad tulemused on

a) analüüs kultuurilise mitmekesisuse, mitmikidentiteedi ja mitmeperspektiivse ajalooõppe väljavaadetest ja väljakutsetest Eesti ühiskonnas üldiselt ja Eesti koolis konkreetsemalt;

b) praktilised töövahendid lõimumisega seotud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks koolides.

Projekti kestus: 1.1.2018 - 31.12.2020

Projekti rahastusprogramm: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (projekti number RITA1/01-03-04)

Projekti kontakt Tallinna Ülikoolis: 

Marek Tamm

 

rita ranne projekt_logo
el regionaalarengu fond logo