Konverents

14. muutuva keele päev

Neljateistkümnes muutuva keele päev toimub Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 16. novembril 2018.

Humanitaarteaduste instituut

16.11.2018 kell 10:00 - 18:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Traditsioonilisel teemapäeval käsitletakse keele muutumist ja varieerumist eri vaatenurkadest: keelemuutused tänapäeval ja ajaloos, kirjalikus ja suulises keeles, eri registrites, eri keeletasanditel, keelesiseste ja keeleväliste tegurite mõjul; keelemuutuste tagajärjed; keele muutumise ja varieerumise uurimise andmestikud ja meetodid, teooriataustad ja rakendused. 

Seekordne töötuba on nimeuurimise vallast.

Nimetöötuba

Korraldajad Annika Hussar, Mariko Faster, Fred Puss

Eesti nimeuurimine on viimasel ajal jõudsalt edenenud. Nimeuurijate ühistööna on valminud kohanimeraamat, käsil on perekonnanimeraamatu koostamine. Traditsioonilise koha- ja isikunimeuurimise kõrval on järjest enam tähelepanu saanud ka muud nimed (loomanimed, nimed internetis ja kirjanduses, transpordivahendite nimed jm).

Ootame töötuppa ettekandeid nimede muutumise ja varieerumise eri vaatenurkadest: nimed tänapäeval ja ajaloos; ametlikud ja mitteametlikud nimed; nimed eri uurimisvaldkondade ristumiskohal; nimede uurimine, andmestikud ja meetodid.

Nimeuurimine on interdistsiplinaarne ala, seepärast ootame töötuppa ettekandeid eri alade uurijatelt: keeleteadlastelt, geograafidelt, folkloristidelt, maastiku-uurijatelt, ajaloolastelt, kirjanduse uurijatelt, genealoogidelt jt.

Ajakava

10.00-10.30

                                                                            

 

Grambank ja Uurali keelte tüpoloogiline andmebaas (Ülikooli 18-139)

Miina Norvik, Eva Saar, Terhi Honkola, Gerson Klumpp, Helle Metslang, Karl Pajusalu

Juhatab Ilona Tragel

 

Üldsektsioon

Ülikooli 18-139

Nimetöötuba

Jakobi 2-130

Juhatab Andra Rumm

 

10.30–11.00

Pronoomeni kes kasutusest eesti murretes

Hanna Pook

 

Juhatab Mariko Faster

11.00–11.30

des- ja mata-konverbitarindi funktsioonid

Carl Eric Simmul

Töötoa sissejuhatus: nimeuurimisest Eestis

Annika Hussar, Mariko Faster, Fred Puss, Evar Saar

11.30–12.00

Skeem, valents ja perspektiiv abstraktse tähendusega verbi semantikas

Ilona Tragel, Jane Klavan

 

12.00–12.30

                                                                                

Kohvipaus (Ülikooli 18-139)

 

Juhatab Miina Norvik

Juhatab Annika Hussar

12.30–13.00

Tulevik 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles

Liina Pärismaa

Muutused ja mõjutused kohanimedes Hargla kihelkonna näitel

Mariko Faster

13.00–13.30

Metafooride keeltevahelise varieerumise mõju kognitiivsele pingutusele kehaosa-metafooride eesti-vene tõlke näitel

Ekaterina Kornilitsina

Geograafia ja nimeteadus

Taavi Pae

13.30–14.30

Lõunapaus

 

Juhatab Helle Metslang

Juhatab Fred Puss

14.30–15.00

Miks lastele antakse nii palju õppida nagu kodus. Kurtmisjärjendid kooliteemalistes vestlustes

Andriela Rääbis, Tiit Hennoste, Andra Rumm

Hundilage ja Seljapealis: soodega seotud kohanimed kohapärimuse uurimise kontekstis

Lona Päll

15.00–15.30

Mis see on uus küsilause tüüp vä? Tervikliku intonatsiooniga mitmeosalised küsimused

Andra Rumm, Tiit Hennoste

Isikunimed Jõelähtme kihelkonna näitel

Jaan Tagaväli

 

15.30–16.00

Eesti keele vokaalid hispaania emakeelega keeleõppijate häälduses

Katrin Leppik

Eesti 100 – eesnimed

Annika Hussar

16.00–16.30

Ei lähe (see kuskile) kaduma, ei hakka (ka) roiskuma: konkordantside otsing ja võrdlus süsteemis KORP

Olga Gerassimenko, Neeme Kahusk, Kadri Vider

Vanade isikunimede teekond tänapäeva – Räpina perekonnanimed

Evar Saar

16.30–17.00

                                                         

Kohvipaus (Ülikooli 18-139)

17.00–17.30

 

Inimesed ilma nimeta. Perekonnanimetud kodanikud Eestis 1930. aastail (Ülikooli 18-139)

Fred Puss

Juhatab Evar Saar

18.00                                         

                                                         

Vastuvõtt Ülikooli kohviku kaminasaalis (Ülikooli 20)

 

Korraldajad: Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus