Konverents

14. muutuva keele päev

Neljateistkümnes muutuva keele päev toimub Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 16. novembril 2018.

Humanitaarteaduste instituut

16.11.2018 kell 00:00 - 00:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Traditsioonilisele teemapäevale oodatakse ettekandeid keele muutumise ja varieerumise eri vaatenurkadest: keelemuutused tänapäeval ja ajaloos, kirjalikus ja suulises keeles, eri registrites, eri keeletasanditel, keelesiseste ja keeleväliste tegurite mõjul; keelemuutuste tagajärjed; keele muutumise ja varieerumise uurimise andmestikud ja meetodid, teooriataustad ja rakendused. 

Töö toimub nii üldsektsioonis kui töötubades.

Kava tiheda täitumise korral oleme valmis kaaluma veidi pikemat üritust. Seminari töökeeled on eesti ja inglise keel.

Ettepanekud töötubade korraldamiseks (kuni 8 ettekannet töötoas) palume saata 17. septembriks korraldustoimkonna liikmele Liina Pärismaale aadressil liina.parismaa@ut.ee. Töötubade nimekirja avaldame 1. oktoobril.

Ettekannete teesid palume saata Liina Pärismaale 22. oktoobriks. Teeside juurde palume märkida, kas soovitakse esineda üldsektsioonis või mõnes  töötoas. Teeside vastuvõtmisest teatame 14. oktoobriks.

Korraldajad Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus