Konverents

14. muutuva keele päev

Neljateistkümnes muutuva keele päev toimub Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudis 16. novembril 2018.

Humanitaarteaduste instituut

16.11.2018 kell 00:00 - 00:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Traditsioonilisele teemapäevale oodatakse ettekandeid keele muutumise ja varieerumise eri vaatenurkadest: keelemuutused tänapäeval ja ajaloos, kirjalikus ja suulises keeles, eri registrites, eri keeletasanditel, keelesiseste ja keeleväliste tegurite mõjul; keelemuutuste tagajärjed; keele muutumise ja varieerumise uurimise andmestikud ja meetodid, teooriataustad ja rakendused. 

Seekordne töötuba on nimeuurimise vallast.

Seminari töökeeled on eesti ja inglise keel.

Ettekannete teesid palume saata Liina Pärismaale 22. oktoobriks. Teeside juurde palume märkida, kas soovitakse esineda üldsektsioonis või mõnes  nimetöötoas. Teeside vastuvõtmisest teatame 26. oktoobriks.

Korraldajad Helle Metslang, Ilona Tragel, Reili Argus

 

Nimetöötuba

Korraldajad Annika Hussar, Mariko Faster, Fred Puss

Eesti nimeuurimine on viimasel ajal jõudsalt edenenud. Nimeuurijate ühistööna on valminud kohanimeraamat, käsil on perekonnanimeraamatu koostamine. Traditsioonilise koha- ja isikunimeuurimise kõrval on järjest enam tähelepanu saanud ka muud nimed (loomanimed, nimed internetis ja kirjanduses, transpordivahendite nimed jm).

Ootame töötuppa ettekandeid nimede muutumise ja varieerumise eri vaatenurkadest: nimed tänapäeval ja ajaloos; ametlikud ja mitteametlikud nimed; nimed eri uurimisvaldkondade ristumiskohal; nimede uurimine, andmestikud ja meetodid.

Nimeuurimine on interdistsiplinaarne ala, seepärast ootame töötuppa ettekandeid eri alade uurijatelt: keeleteadlastelt, geograafidelt, folkloristidelt, maastiku-uurijatelt, ajaloolastelt, kirjanduse uurijatelt, genealoogidelt jt.