Muu sündmus

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) infotund: Uurimistöö ERC grandi toel

Juba 16 aastat toetab Euroopa Teadusagentuur kõrgtasemel uurijakeskset tippteadust kõigis teadusvaldkondades konkursi kaudu, kuhu on kaasatud väliseksperdid ja mille ainsaks kriteeriumiks on teaduslik tase.

Humanitaarteaduste instituut

22.09.2023 kell 17.30 - 19.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

ERC konkursid on avatud teadlastele kogu maailmast, kes on huvitatud uurimitööst mõne Euroopa Liidu liikmesriigi uurimisasutuses või Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga liitunud riigis.

Infotund annab ülevaate ERC rahastusvõimalustest, hindamisprotseduurist ja kriteeriumidest ning jagab juhtnööre, kuidas taotlust ette valmistada. Osalejad saavad ettekujutuse taotluse protsessist, projekti teostamisest ja mõjust, mida ERC rahastus avaldab teadlaste karjäärile Eneken Laanese vaatepunktist, kes juhib ERC granti "Tõlgitud minevik: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil".

Infotunnis esinevad:

Prof. Eneken Laanes, Tallinna Ülikool, ERC grandi "Tõlgitud minevik: Ida-Euroopa minevik globaalsel areenil" projektijuht

Aneta Krzemień Barkley, teadusametnik, Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)