Seminar

Keskaja keskuse seminar "Gifts, religiosity, discipline and memory as tools of group-building. The case of transport workers’ guilds in late medieval Riga".

Neljapäeval 20. veebruaril toimub Keskaja keskuse seminar, kus esineb dr. Gustavs Strenga Lahtinen (Riia/Tallinn) teemal "Gifts, religiosity, discipline and memory as tools of group-building. The case of transport workers’ guilds in late medieval Riga".

Humanitaarteaduste instituut

20.02.2020 kell 16:15 - 17:15

Lisa kalendrisse

iCal calendar

20. veebruaril kell 16.15 toimub Tallinna Linnaarhiivis Keskaja keskuse seminar, kus kõneleb dr. Gustavs Strenga (Riia/Tallinn) teemal "Gifts, religiosity, discipline and memory as tools of group-building. The case of transport workers’ guilds in late medieval Riga".

Kaks transporttööliste tsunfti – kandjad ja õllekandjad – kuulusid hiliskeskaegses Riias arvult suurimate ametimeeste ühenduste hulka. Kuigi rajatud juba 14. sajandi lõpus või 15. sajandi alguses, toimusid nendega 15. sajandi keskpaigas muudatused, mis tõid kaasa endisest kõrgema sotsiaalse positsiooni ja prestiižsema sakraalruumi. Need vennaskondade taolised ühendused olid koosseisult kirevad: neisse kuulus nii „mittesakslasi“ (lätlased, liivlased) kui ka linna ülem- ja keskkihti kuuluvaid „sakslasi“. Ettekandes vaadeldakse annetamise, religioossuse ja distsipliini kasutamist grupi ühtsuse tugevdamisel 1450. aastatest kuni 1470. aastateni, kui nendes ühendustes kasvas nii liikmeskond kui vastavalt ka rahalised vahendid. Ettekandes analüüsitakse, kuidas eelnimetatu aitas luua uusi identiteete ja  kogukondi.

Seminar toimub inglise keeles!