Avalik loeng

Keskaja keskuse seminar: Jüri Kivimäe

Keskaja keskus kutsub 22. jaanuaril kell 16.00 Tallinna Linnaarhiivis toimuvale seminarile.

Humanitaarteaduste instituut

22.01.2019 kell 16:00 - 18:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Prof. em. Jüri Kivimäe esineb ettekandega "Oma ja võõras Eesti vanemas kultuuris: koloniaalsuse argumendid."

Ettekandes arutletakse selle üle, milliseid nähtusi Eesti vanemas ajaloos oleks võimalik käsitleda koloniaalsuse tõenditena. Tutvustatakse koloniaalsuse kontseptsioone ja definitsioone ning näiteid vanemast historiograafiast. Vaadeldakse kolonistide ja pärismaalaste vahekorda, maastiku, keele ja mõttemaailma koloniseerimist ning Liivimaa riikluse koloniaalset iseloomu.