Seminar

Lauri Linaski ettekanne TÜHI teadusseminaris

18. mail kell 16.15 astub TÜHI teadusseminaris üles kultuuriteooria lektor Lauri Linask ettekandega "Hällikõne kui autokommunikatsioon”.

Humanitaarteaduste instituut

18.05.2022 kell 16.00 - 18.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Ettekande diskussant on TÜHI eesti keele professor Reili Argus.

Ettekande tutvustus

Autokommunikatsioon ehk suhtlemine iseendaga võib välja paista üsna iselaadne, võrreldes sellega, kuidas toimub kommunikatsioon kellegi teisega. Mis üldse võib olla sellise paradoksaalsena paistva suhtlemise mõte? Juri Lotman vaatles autokommunikatsiooni tekstilise nähtusena näiteks päevaraamatute ja teatavate luule-elementide näidetel, aga ta pani ka tähele, et kultuur tervikuna on teatava (kultuurilise) enesekirjelduse tulemus. Selles ettekandes püütakse Lotmani autokommunikatsiooni-käsitlust näitlikustada hällikõne tunnuste ja ehituse kaudu. Hällikõne on selline väikeste laste kõneline nähtus, mis leiab aset parasjagu enne seda kui laps unne suikub, nimelt siis kui arvab, et on omaette – ja siis tasakesti enesega vestlema asub.

Seminar toimub ruumis M-649 ja ka ülekandena Zoomis