Koostöö

Kuidas luua mitmekeelset õppekeskkonda?

Vastust sellele küsimusele käisid 27.11-1.12.2022 Luksemburgist otsimas eesti keele kui teise keele õppe keskuse õppejõud.

Töökohtumine Luksemburgi haridus-, laste- ja noorteministeeriumis

Tutvusime Luksemburgi mitmekesise keelekeskkonna ja koolisüsteemiga, mitmekeelse õpilase toetamisega koolis, mitmekeelsusega seotud reformiplaanidega ning õpetajakoolitusega Luksemburgi ülikoolis, et saada inspiratsiooni ning uusi teadmisi õpetajakoolituse arendamiseks.  

Reisi kava aitasid koostada Luksemburgi haridus-, laste- ja noorteministeeriumi rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja Claude Sevenigi ning Euroopa koolide, lasteaia ja algkooli inspektori Eric Cillien, lisaks kohtusime ministeeriumi integratisooni- ja õppekavaarendusosakonna töötajate ning Luksemburgi ülikooli õpetajakoolituse õppejõududega. Koolidest oli meil võimalus külastada Clauseni algkooli, Kirschbergi tehnikalütseumi ja Gaston Thorni rahvusvahelist kooli ning näha Luksemburgi mitmekeelset kooli toimimas, sh uusisserändajate koolisüsteemi lõimimiseks loodud lahendusi (kirjaoskusklass, tervitusklass, tavaõppesse sisenemise klass).  

Vaata eesti keele kui teise keele õppe keskuse teisi tegemisi kodulehelt.

Päisepildil vasakult Roberto Gomez Fernandez, välisõpilaste koolitusosakond; Eric Cillien, Euroopa koolide, lasteaia ja algkooli inspektor; Claude Sevenig, rahvusvaheliste suhete osakonna juhataja; kõneleb Flore Schank, alghariduse osakonna juhataja asetäitja; eesti keele kui teise keele õppe keskuse õppejõud (Ele Arder, Annika Bauer, Helin Puksand, Hiie Rüütel, Aleksandra Ljalikova) 

Foto: Tiina Rüütmaa