Teade

Projekt "Professionaalne eestikeelne õpetaja haridusasutuses" sai positiivse lõpu

13. juunil peeti katseprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja haridusasutuses" lõpuseminar Erinevate Tubade Klubis. Seminaril tegid ettekande projekti osalised Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tallinna Ülikoolist ja erinevatest haridusasutustest.

Projekt

Tallinna Ülikooli projektimeeskonna liikmed Reili Argus ja Piret Baird tutvustasid seirete käigus kogutud andmeid, andmete kogumiseks väljatöötatud tööriistu ning esmaseid tulemusi, mis näitavad, kuidas projektis osalenud õpilaste keeleoskus on paranenud.

Kristiina Bernhardt Tallinna Ülikoolist andis ülevaate koolituste käigus saadud kogemusest. Randvere kooli õpetaja Diiana Balandina kirjeldas projektis osalemist õpetaja vaatenurgast, jagades positiivset kogemust ja projektist väljakasvanud mudelit, mida kool ka edaspidi muukeelse õppija toetamiseks rakendab. Sillamäe Vanalinna Kooli õppealajuhataja Irina Meljakova tegi ülevaate projektis osalemisest koolijuhtkonna vaatest, tuues esile nii edusamme kui ka mõningat ebakindlust, mis projekti käivitamisel koolimeeskonda saatis. Konsultant Viivian Jõemets võttis projekti kokku, rõhutades, et saadud kogemus ja kogutud andmed peavad leidma edasist rakendust ja jätku-uuringuid. 

Sillamäe Vanalinna Kooli õppealajuhataja Irina Meljakova

Lõunapausil esitlesid koolid oma keeleõppemudeleid, mille tutvustamiseks pandi üles loomingulised ja väga eriilmelised postrid. Hääletusel selgitati välja viis parimat postrit, mis pannakse üles kogu projekti lõpukonverentsil septembris. Lõpuseminaril rõhutas ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ja eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov projekti rolli eestikeelsele haridusele üleminekul ning tõi esile saadud kogemuse tähtsust.

Projektis osalenud on üksmeelel, et tegemist oli rikastava ettevõtmisega, mis andis koolidele võimaluse leida parim ja teaduspõhine lahendus muukeelse õppija toetamiseks ja eesti keele oskuse arendamiseks.

Lõpuseminar

Lõpuseminar jätkus informatiivse ja tempoka ringkäiguga Fotografiska näitustel ning lõppes meeleolukalt õhtusöögiga. 

Projekt sai alguse 2020. aastal, mil sellega liitus 20 klassi Tallinna, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Tartu jt koolidest. Järgmisel aastal liitus veel 20 klassi. Kõik klassid said endale eestikeelse lisaõpetaja ehk projektiõpetaja. Kogu projekti vältel said nii projektiõpetajad kui ka teised koolide meeskonnaliikmed koolitusi, mis aitavad mitmekeelset õpilast toetada. Koolitusi korraldati projektis kokku ligi 800 akadeemilist tundi. Projekti lõpuks oli selles 17 kooli, 38 projektiõpetajat ja umbes 700 õpilast.