Üritus

Rahvusvahelise konverentsi "Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine"

Humanitaarteaduste instituut korraldas Tallinna Ülikoolis 18.-19. mail rahvusvahelise konverentsi "Keel ja keeled. Õppimine ja õpetamine. / Language and Languages. Learning and Teaching".

Inimene keset linnaesed auditooriumis istumas

Konverents tõi kokku 140 keeleteadlast, poliitikakujundajat, õpetajat 11 riigist (Eesti, Leedu, Läti, Soome, Luksemburg, Saksamaa, Belgia, Sri Lanka, Ungari, Ukraina ja Rootsi). Fookuses olid Eesti koolide ees seisvad väljakutsed, mis on seotud järjest mitmekeelsema klassiruumi ja täielikult eestikeelsele haridusele üleminekuga: kui kindlalt eesti õpetaja end mitmekeelses klassis õpetades tunneb, kuidas keeleteadlased ja poliitikakujundajad õpetajaid toetada saaksid, millised tegevused ja missugune metoodika keeleõpet toetab, milline on teiste riikide kogemus jpm. Konverentsi kavas olid keeleteaduslikud sektsioonid mitmekeelsusest, keeleõppest ja -omandamisest ning mitmekülgsed töötoad tulevastele ja tegevõpetajatele.

Konverents toimus eesti ja inglise keeles.

Konverentsi plenaaresinejad olid Annick De Houwer (The Harmonious Bilingualism Network, HaBilNet), Mila Schwartz (Oranim Academic College of Education) ja Claudine Kirsch (Université Du Luxembourg).

Konverentsi lõpetas ümarlaud, kus eestikeelsele õppimisele ülemineku ja sellega seonduva üle arutlesid  teadlased, poliitikakujundajad ja õpetajad: Mila Schwartz (Oranim Academic College of Education), Ingar Dubolazov (Haridus- ja Teadusministeerium), Jelena Kallas (Eesti Keele Instituut), Kristi Klaasmägi (Tallinna Ülikool) ja Ele Arder (Tallinna Ülikool). Ümarlaua moderaator oli Merilin Aruvee.

Konverentsi peakorraldaja oli TÜHI eesti keele professor Reili Argus ning korralduskomiteesse kuulusid TÜHI teadlased ja õppejõud Tiina Rüütmaa, Merilin Aruvee, Kristiina Bernhardt, Anna Verschik ja Andra Kütt.

Konverentsi toimumist rahastasid Haridus- ja Teadusministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond.