Külaline

Rootsi keele sügisseminar

8. novembril toimus Tallinna Ülikooli ja Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi koostöös pärastlõunane rootsi keele seminar, kus ettekannetega astusid üles külalised Rootsist.

Rootsi keele seminar

8. novembril toimus Tallinna Ülikooli ja Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi koostöös pärastlõunane rootsi keele seminar, kus ettekannetega astusid üles külalised Rootsist.

Christer Tegemo on pika staažiga ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaga Billströmska rahvaülikoolis. Tema ettekanne andis ülevaate praegu Rootsis aktuaalsetest päevakajalistest teemadest. Põhjalikumalt peatuti viimastel riigipäevavalimiste tulemustel, kliima teemadel, Rootsi sisserändepoliitikal ja sisejulgeolekul ning haridussüsteemi ning kooli ees seisvatel väljakutsetel.

Elo Henn on aastaid töötanud Stockholmis, õpetades rootsi keele teise keelena. Tema oli kaasa toonud kohvritäie uusimaid Rootsis ilmunud rootsi keele õpikuid.
Kohalolijad nentisid üksmeelselt, et nii suure valiku puhul on ühe või teise õpiku kasuks otsustamine väga raske, sest igal õppematerjalil on oma tugevad ja nõrgad küljed. Lisaks õpikutele tutvustas esineja ka elektroonilisi õppematerjale, millega keeletunde huvitamaks ja vaheldusrikkamaks muuta.

Osalejate tagasiside kinnitas, et oli tore ja kasulik seminar!