Pressiteade

Teaduse populariseerimine. Keeleõhtud

TÜHI doktorandi ja nooremteaduri Andra Küti juhtimisel valmis teaduse populariseerimise projekt, kus Tallinna ülikooli teadlased räägivad põnevatel keele ja kirjanduse teemadel.

Keeleõhtud

Sellel sügisel algas Emakeele Seltsi keeleõhtute hooaeg teisiti ning traditsiooniliste koosviibimiste asemel kutsutakse noori keeleteemadel kaasa mõtlema videoloenguid vaadates. Kuulda saab sellest, kuidas lapsed keelt omandavad, aga ka mitmekeelse pere keelepoliitikast, nimedest, kirjanduse uurimisest ja eesti keelest teaduses.

Emakeele Seltsi keeleõhtud on üks projekt, mille korraldamist toetati teaduse populariseerimise projektikonkursiga. Viiel järjestikusel nädalal ilmub igal kolmapäeval Facebooki lehel „Emakeele Seltsi noortesektsiooni keeleõhtud“ üks keeleloeng. Videod aitas salvestada Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool. Esimesena saab kuulata eesti keele professori Reili Arguse loengut keeleomandamisest. Videoloengutega esinevad lisaks Tallinna Ülikooli üldkeeleteaduse professor Anna Verschik, kes räägib mitmekeelse perekonna keelepoliitikast, võrdleva kirjandusteaduse dotsent Ave Mattheus avab laiemalt kirjanduse uurimise temaatikat, eesti keele lektor Annika Hussar kõneleb nimeuurimisest ja eesnimedest ning vanemteadur Peep Nemvalts eesti keelest teaduses.

Keeleõhtute peamine eesmärk on tutvustada eesti keelega seotud uurimisteemasid ja –valdkondi, äratada noortes huvi keeleteaduslike probleemide vastu, edendada nii keeleerialade üliõpilaste ja keelehuviliste gümnaasiuminoorte kui ka kõigi keelehuviliste suhtlemist. Laiemalt on keeleõhtute eesmärk väärtustada eesti keele õppimist ja uurimist ning populariseerida humanitaarteadusi. „Kuigi keeleõhtud on eelkõige suunatud noortele, ootame väga kuulama ka kõiki hingelt noori keelesõpru, on oluline, et võetakse aeg keeleteemadel arutleda,“ kommenteeris projekti juht Tallinna ülikooli keeleteaduse doktorant ja nooremteadur Andra Kütt

Kui Emakeele Seltsi keelepäevad on enam kui pool sajandit olnud tähtsal kohal, on noortesektsiooni korraldatud keeleõhtud muutumas traditsiooniks. Esimene keeleõhtu Tallinnas toimus 2016. aastal. Keeleõhtud annavad võimaluse filoloogide akadeemiliseks suhtlemiseks ning täiendavad keelekalendrit ka üritusega, kuhu on oodatud kõik keelehuvilised.