Edulugu

TLÜ emeriitprofessor Otto Jastrow pälvis oma olulise töö eest maineka Ullendorfi medali

Suurbritannia humanitaar- ja sotsiaalteaduste teadusakadeemia Briti Akadeemia (The British Academy) tunnustas äsja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessorit Otto Jastrowi Edward Ullendorfi medaliga tema olulise töö eest semitoloogia alal. Jastrow on üks tuntumaid araabia ja aramea keelte dialektide eksperte maailmas.

Otto Jastrow

Briti Akadeemia annab Edward Ullendorfi medalit igal aastal akadeemilise silmapaistvuse ja saavutuste eest semiidi keelte ja Etioopia õpingute alal.

Otto Jastrow on õppinud Saarbrückeni Ülikoolis, Tübingeni Ülikoolis, İstanbuli ja Beiruti Ülikoolis. Aastast 1973 on ta töötanud õppejõuna mitmes ülikoolis. Ta õpetas Heidelbergi ja Erlangen-Nürnbergi ülikoolides ning peale seda Tallinna Ülikoolis.

medal
Medal Edward Ullendorlff

Tema uurimisvaldkond on semiidi (araabia ja uus-aramea) keeled ja dialektid ning ta on avaldanud nende kohta publikatsioone. Paljude aastate jooksul tegi ta Lähis-Idas välitöid ja kogus põhjalikke andmeid (nii kirjalikult kui ka lindistatult) araabia ja uus-aramea murrete kohta. Mõnda neist kirjeldas ta esimest korda. Samuti on ta avaldanud viis monograafiat uus-aramea murrete ja sama palju araabia murrete kohta. Ta on 12 raamatu ja rohkem kui 70 artikli autor.

Ta oli aastatel 2007–2009 Tallinna Ülikooli erakorraline arabistika professor. Pärast seda valis Tallinna Ülikooli ta korraliseks professoriks.

Palju õnne!