Edulugu

TLÜ professorid Rein Raud ja Allan Puur said riigi teaduspreemia

Täna selgusid riigi teaduspreemiate selle aasta laureaadid. Lisaks elutööpreemiatele tunnustas valitsus eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimaid teadustöid, mille eest anti välja kaheksa 20 000 euro suurust preemiat. Suure tunnustuse saajate hulgas on Tallinna Ülikoolist Aasia uuringute ja kultuuriteooria professor Rein Raud ning rahvastikuteaduse professor Allan Puur.

TLÜ

Allan Puur sai preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli "Eesti rahvastiku areng maakeskses ja võrdlevas vaates" eest. Puuri töö puhul hindas komisjon, et tegemist on delikaatsete ja tundlike teemade (abielukäitumise ja sündimuse kujunemise eripärad põliselanike ja immigrantide puhul ning seonduvalt etnilise päritoluga, suremus ja selle võimalikud välised mõjurid erinevatel aastasadadel, sotsiaalpoliitika meetmete toimimine) süvaanalüüsiga, mis on toonud nähtavale nende protsesside ootamatud ja ja kogu ühiskonna jaoks olulised mustrid.

allan_puur.jpg

Rein Raud aga pälvis preemia oma humanitaarteaduste ala uurimistöö eest "Kultuuriteoreetilised uurimused". Viimase puhul on välja toodud, et töö on originaalne ja avar, samas süsteemne kultuuriteooria kujunemise ja võtmekäsitluste ülevaade, millest kasvab välja selge, iseseisev ja terviklik kultuuri mõtestamise (meta)raamistu. Erinevalt valdavast osast praegusest kultuuriteadusest võimaldab selline raamistu samadest lähtekohtadest analüüsida eri ajastute ja regioonide kultuurinähtusi ning neid omavahel võrrelda.

Rein Raud.jpg

Kõikide preemia saajatega saab tutvuda haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel. Riigi teaduspreemiad antakse üle 24. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemias.