Pressiteade

Tuuli Kurisoo avaldas mahuka uurimuse 9. - 13. sajandi ripatsitest

TÜHI teadur Tuuli Kurisoo avaldas mahuka uurimistöö 9.–13. sajandil liivlaste elualadelt (tänapäeva Läti) ja Eestist leitud ripatsitest. Taoliste arheoloogiliste leidude hulk ulatub tuhandetesse ning need pärinevad väga erinevatest leiupaikadest (kalmetest, aaretest, juhuleidudena jms).

Tuuli Kurisoo
Tuuli Kurisoo

Vaadeldavad piirkonnad olid Läänemere ruumis oluliseks osaks laiemates 9.–13. sajandil toimunud poliitilistes ja sotsiaalkultuurilistes arengutes. Monograafias näidatakse, et ripatsid on oluliseks allikmaterjaliks antud perioodi puudutavate erinevate uurimisküsimuste käsitlemisel.

Raamatu põhjalikumat tutvustust on võimalik lugeda SIIT.