VII eesti teaduskeele konverents "Eestikeelne ja üleilmne teadus"

VII eesti teaduskeele konverents "Eestikeelne ja üleilmne teadus" ootab ettekandeid ja minisümpoosione/töötubasid. Konverents toimub Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias (Kohtu 6) 21. novembril 2019.

Teaduskeele konverents
Eesti teaduskeele konverents

Juba seitsmes eesti teaduskeele konverents, sel aastal pealkirjaga "Eestikeelne ja üleilmne teadus" ootab ettekandeid ja minisümpoosione. Konverents toimub Tallinnas, Eesti Teaduste Akadeemias 21. novembril 2019.

Konverentsile on oodatud osalema iga eriala teadlased, õppejõud, doktorandid ning teadustekstide eestindajad ja toimetajad. 
Käistletavad teemad on (välistamata muu eesti teaduskeelt puudutava):

  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju;
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast;
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused;
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele
    eritelu, sh juhendaja seisukohast;
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma
    õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord;
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde.

Ettekannete pikkuseks on oodatud kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku pealkirja palume 1. oktoobriks ning lühitutvustust 21. oktoobriks 2019 mahus kuni 2500 tärki (v a allikaviited) aadressil teaduskeel2019@tlu.ee (docsdoc või otd vormingus). Pakutu vastuvõtmisest teatame 1. novembriks.
NB! Lisaks saab konverentsiga seoses korraldada mistahes valdkonna või eriala teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa 22. novembril 2019 Tallinna Ülikoolis. Sellekohase soovi (pealkiri, lühitutvustus, teemajuhi nimi , eeldatav kestus) palume saata 25. septembriks 2019 aadressil teaduskeel2019@tlu.ee.

Registreerige 21. novembril toimuvale tasuta konverentsile hiljemalt 15. novembrikstlu.ee/VII-eesti-teaduskeele-konverents

Vaata lähemalt