Haridusblogi

Algas projekt "Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides"

Jaanuaris algas rahvusvaheline projekt "Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides", kus TLÜ on juhtpartner. Eelmisel nädalal toimus ka projekti avalöök.

Algas projekt "Õpetajate pädevuste toetamine õpilaste kliimakirjaoskuse arendamiseks Euroopa koolides"

Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi ja Ökoloogia keskuse teadlased osalevad projektis, mille eesmärk on tõsta Euroopa õpetajate pädevust põhikooli õpilaste kliimakirjaoskuse toetamiseks. Tegevused viiakse ellu koostöös erinevate ülikoolide ja organisatsioonidega Rootsist, Belgiast, Türgist ja Saksamaalt.

Projektijuht Grete Arro selgitab, miks see projekt nii oluline on: "Projekt keskendub õpetajate kliimakirjaoskuse arendamiseks vajalikele pädevustele. Teisisõnu, õpetajad, kes on väge täis ja tahavad toetada õpilaste korrektseid teadmisi inimtegevuse seoste kohta kliima soojenemisega, saavad projekti tulemusena selleks vajalikku tuge. Projekt toob kokku partnerid üle Euroopa, kellel kõigil on kogemus keskkonnateemade õpetamisest ning ootus, et koostöös tekivad sellised materjalid-põhimõtted, mis toetavad õpetajate endi kontseptuaalseid teadmisi inimtegevuse-kliima seostest ning teiselt poolt võtavad nende edasiõpetamisel arvesse kaasaegseid õppimisealaseid teadmisi. Projekti lõppeesmärk on muutus õpilastes: muutuda võiksid nende kontseptuaalsed teadmised inimese mõjust kliimale ning nendele teadmistele tuginevalt ka käitumine (seejuures käitumise alla võivad liigituda mitte vaid personaalsed tarbimisvalikud, vaid ka ühiskondlik aktivism)."

Projekti eesmärgiks on tõsta Euroopa õpetajate pädevust põhikooli õpilaste kliimakirjaoskuse toetamiseks, arendades välja järgmised vahendid:
- kliimakirjaoskuse õppekava sisu
- avatud veebikursus, mis võimaldab õpetajatel koolides kliimakirjaoskust edendada
- platvorm veebipõhisele õpetajate kogukonnale, mis pakub toetavaid pedagoogilisi tegevusi kliimamuutuste teema klassiruumidesse viimiseks.