Haridusblogi

Foorumteater avas uksed noorsootööle

Enne Tallinna ülikooli noorsootöö korralduse magistriõppesse astumist ei olnud Marii Noor noorsootöö erialaga otseselt kokku puutunud, vaid õppis enne turismi- ja toitlustuskorraldust, kuid tegeles ka teatriga.

teater

Pärast bakalaureuseõpinguid avastas Marii enda jaoks foorumteatri. Just see juhataski teda nooorsootööle. 

Foorumteatri juhendajana hakkasin ma sellesse kaasama aina enam noori, kuna olin varem seotud kiusamisvastase kampaaniaga „Salliv kool”,” kõneleb Marii. Nii otsustaski ta noortega tegelema jääda ja on nüüdseks asutanud ka mittetulundusühingu, kus pakub noortele töötubasid ja korraldab üritusi. 

Marii töö huvijuhina ja ka varasem kogemus foorumteatris on laiendanud tema arusaama noorsootööst ja aidanud mõtestada ka seda, mida teeb huvikoolis. Noorsootöö huvikoolis on tema sõnul justkui segu pedagoogikast ja noorsootööst, kus toimub pidev kahe valdkonna kompamine. 

Nii juhatas töö huvikoolis Marii Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistriõppesse. Marii sõnul on õppimine ülikoolis olnud piisavalt paindlik ka nende jaoks, kellel ei ole varasemat erialast kogemust – otsene noorsootöö kogemus puudus ju ka tal endal.

Loe kogu artiklit

Tutvu noorsootöö korralduse õppekavaga.