Haridusblogi

HTI muusikaõpetuse didaktika õppejõud Maia Muldma – maalimisest ja muusikast

Maia Muldma on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi muusikaõpetuse didaktika õppejõud, kes avab haridubsblogis oma lemmiktegevuste – muusika ja maalikunsti põnevat maailma, ning räägib, kuidas need on olnud seotud ka tema teadustegevustega.

Näituse avamine Nordea Kontserdimajas (2016)

olen Tallinna Ülikoolis haridusinstituudi muusikaõpetuse didaktika õppejõud, kelle lemmiktegevusteks üle kõige on musitseerimine klaveril ja maalimine.

 

Minu esimene diplomijärgne eriala oli klaveriõpetaja, teine muusikapedagoog. Aastaid olen töötanud üldhariduskoolis õpetajana ning koolitanud muusikaõpetajaid üle vabariigi.

Kaitsesin doktoritööd (2004) muusikakasvatuslikul teemal, mis oli seotud muusika rakendamisega mitte-eestlaste integreerimisel Eesti kultuuri ja ühiskonda. Teadustöö toeks olin loonud arvukat muusikaalast õppekirjandust vene õppekeelega koolidele ning hiljem koostasin „Muusikamaa” õppekomplektid ka eestikeelsele koolile. See loomeprotsess jätkub tänapäevani. 

Eelnev sissejuhatav jutt viib tasapisi kirjutise põhiteema juurde. Minu esimeste muusikaõpikute illustraatoriks oli Eesti Akvarellistide Ühenduse liige kunstnik Oleg Vysotski. Koostöös sündisid pildid, mis sulandasid iga õpiku laulu- ja tekstimaterjali üheks tervikuks. Tänu Vysotski loodud vaimukate ja elegantsetele pildilugudele soovisin ka ise proovida muusikat väljendada värvide abil. Nii juhtuski, et ma võtsin umbes 20 aastat tagasi värvipintslid kätte ja hakkasin Vysotski Artstudio jüngriks. 

Juba siis olin kindel, et muusika ja kujutav kunst on omavahel tihedalt seotud – mõlemad toidavad kuulamise ja nägemise kaudu inimese vaimu, südant ja hinge.

Kahe kunstiliigi seoste kohta on maailmas päris palju näiteid – üks nendest on helilooja ja maalikunstniku Mikalojus Čiurlionise looming, teiseks Modest Mussorgski kirjutatud klaveritsükkel „Pildid näituselt” kunstniku ja arhitekti Vitor Hartmani maalide mõjul jne. 

Mere motiiv. Õlimaal (2015)
 

 

 

 

 

 

 

 

Mere motiiv. Õlimaal (2015)

Muusika ja kunsti seosest võib kirjutada keeruliselt ja teaduslikult, kuid ka lihtsamalt ja konkreetsemalt. Pakun mõned tunnused-aspektid, mis on iseloomulikud mõlemale kunstiliigile.

Nii muusika kui ka maalikunsti teoste loomisel mängivad olulist rolli rütmid, nt voolavat muusikarütmi võib väljendada pildil sujuvalt pehmete joonte kaudu. Muusika dünaamikat ehk helitugevusi ja nende muutumist võib kujundada maalikunstis värvide intensiivsusega. Muusikateosel on oma kindel vorm ehk ülesehitus, ka kunstiteosele on omane terviklik kompositsiooniline vorm. 

Lillede kompositsioon  

 

 

 

 

 

 

 

Pean tunnistama, et naudin alati maalimise protsessi, mulle meeldib katsetada erinevaid tehnikaid ja stiile ning sobitada realistlikut ja dekoratiivset lähenemist.

Olen jaatava ellusuhtumisega inimene, seetõttu kasutan ka maalimiseks enamasti kirkaid ja elurõõmsaid värve. Maalide temaatika on inspireeritud enamasti ümbritsevast loodusest – elan väikses majas Kiisa alevikus metsade keskel.

Lõpusõnum kõigile – muusika ja maalimine on õpitavad ükskõik, millises vanuses ning kõik soovijad saavad sellega hakkama. Oluline ei ole tulemus, vaid loomisrõõmu tundmine.

Näitus Saku Vallaraamatukogus

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Näitus Saku Vallaraamatukogus (2016)

Minu personaal- ja osalus näitused:

2008 veebruar, Tallinn Vyssotski artstuudio
2011 detsember–jaanuar, Tallinna Ülikool, projekt „Teadlane ja kunst“ 
2013 sügis, Kiisa Raamatukogu 
2014 veebruar–mai, Kohila Angerja Issanda Taevaminemise kiriku Tornigalerii
2015 august–september, Sutlema mõisa 590. aastapäev 
2015 detsember–veebruar, Kiisa Vabaajakeskuse raamatukogu 
2016 märts, Tallinn Nordea Kontserdimaja 
2016 aprill–juuni, Kiisa Vabaajakeskuse raamatukogu 
2016 mai–august, „Üle vee ja laineta” Kohila kiriku Tornigalerii (näituse kaasosaline)
2016 august–oktoober, Saku Vallaraamatukogu
2016 oktoober–november, Tallinn Dolores Hoffmanni galerii (näituse kaasosaline)
2018–2019 TLÜ haridusteaduste instituut