Haridusblogi

Kuidas pidada raskeid kõnelusi lapsevanemaga?

Lasteaiaõpetajate üheks tööülesandeks on lapsevanemate nõustamine kasvatusküsimustes ning toimiva koostöö loomine. Igapäevased vestlused ja vanemate nõustamine kipuvad keerukad olema just alustavatele õpetajale. Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus vestlus lapsevanematega võib kujuneda tõsiseks väljakutseks ka kogenud õpetajale.

õpetaja vestlemas

Koolitus „Rasked kõnelused lapsevanemaga” püüab toetada õpetajat, et vestlused ja nõustamised kujuneksid meeldivaks nii lapsevanemale kui ka õpetajale. Käsitlemisele tulevad lapsevanemate ootused õpetajatele, pedagoogilise nõustamise põhimõtted ja -tehnikad. Räägime võimalustest, kuidas ennetada suhtlemisprobleeme ning kindlasti aitab koolitus arendada kõigi osalejate praktilisi nõustamisoskusi.

Koolituse teine pool keskendub olukordadele, kus õpetaja on erivajaduste või käitumisraskuste esmamärkajaks. Otsime vastust küsimustele kuidas selliseid murettekitavaid tähelepanekuid lapsevanemaga jagada ja mis peaks eelnema raskete teemade käsitlemisele. 

Püüame koolitusel end panna erivajadustega lapse vanemate olukorda, arutame, kuidas võib tunda end lapsevanem, kui ta sellise raske sõnumi saab. Saame ühiselt mõelda, mida vanem selles olukorras vajab ning kuidas olla toeks nii vanemale kui ka lapsele.

Koolitusel on loengute kõrval piisavalt aega aruteludeks nii paarides, alarühmades kui koolitusgrupiga tervikuna, õppida saab ka kolleegide kogemustest. Oodatud on kõik teemast huvitatud, eelkõige lasteaiaõpetajad ja assistendid ning lapsehoidude töötajad.

Tutvu koolitusega ja registreeru