Haridusblogi

Loome õpetajatele ihaldusväärse töökeskkonna

Küsitlused näitavad, et alla 35-aastaste põlvkond ei näe end koolis kauem kui viis aastat ja see paneb asjaosalisi kulmu kortsutama. Kas see on uus trend töömaailmas, et elu jooksul soovitakse proovida erinevaid ameteid ja teostada end erinevates eluvaldkondades või on õpetaja ametiga midagi lahti, kirjutab TLÜ haridusteaduste instituudi haridusjuhtimise professor Eve Eisenschmidt.

õpilased ja õpetaja klassis

Seesama alla 35-aastaste põlvkond on märksa selgemalt väljendanud eneseteostuse vajadust. Ettasakaalustada töö- ja eraelu eelistatavad noored näiteks paindlikku projektipõhist tööd ja ka osaajaga töötamist, nn tööampsusid erinevates valdkondades. Töölt oodatakse vaheldust, võimalust luua midagi uut ja isikupärast.

Võib öelda, et õpetajaametiga on tõesti midagi tõsist lahti. Õpetaja töö põhineb reeglina nn traditsioonilisel mudelil ja arusaamal õpetamisest – üks õpetaja ühe õpilaste rühmaga. Linnakoolides töötab õpetaja vähemalt rohkem kui 20 erineva õpilaste grupiga ja nii viis kuni kaheksa tundi päevas. Me kutsume uut põlvkonda tööle keskkonda, kus domineeriv töömudel on tegelikult sajandivanune.

Samuti on ootused ja nõudmised õpetajaametile pidevalt kasvamas. Eeldatakse, et õpetaja kohandab õpet iga õpilase vajadusest lähtudes, tuleb toime erivajadustega õpilastega, lõimib erinevaid aineid koos teiste õpetajatega, rakendab kujundavat hindamist, toetab õpilase üld- ja digipädevuste arengut, viib lapsevanematega läbi arenguvestlusi ja palju muud.

Teeme koolist unelmate töökeskkonna

Õpetajaameti põhiline mainekujundaja on kool ehk töökeskkond ning sealsed tingimused. Selle tulevikuperspektiiviks on aga ülekoormatud õpetaja, kes ei loo kindlasti ametist positiivset kuvandit. Miks valida töökeskkonda, mis on rutiinne ja kus tuleb üksi vastutada paljude õpilaste eest? 

Õpetajate töö ümberkorraldamine eeldab koolipäeva põhjalikku ümberkorraldamist seniselt tunnipõhiselt õppelt teemapõhiseks. Selle tulemusel tekiksid õpetajate meeskonnad, kus jagatakse omavahel ülesanded, mis omakorda võimaldab spetsialiseeruda, nii nagu näiteks toimub meditsiini valdkonnas.

Loe edasi artiklist ERR arvamusportaalis

Artikkel ilmus algselt ERR arvamusportaalis 20.11.2020.