Haridusblogi

Piret Leonetti – alushariduse pedagoogi teekond haridusmaastikul

Piret Leonetti on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi eriala vilistlane, kes on viimased kaks aastakümmet elanud ja tegutsenud Ameerikas, kus ta kaitses 2018. aastal ka haridusteaduste doktorikraadi. Kuidas tema teekond alguse sai ja millist rolli mängis sealjuures Tallinna Ülikool, jagas ta meiega haridusblogis.

Piret Leonetti
Millisel alal Te tegutsete ja kus hetkel töötate?

Viimased seitse aastat olen töötanud Kalifornias haridusministeeriumis, täpsemalt sellises asutuses nagu Stanislaus County Office of Education Child & Family Services, kus minu ametikohaks on kasvatusteaduste ekspert-nōunik. 

Varem töötasin USA-s riiklikus lasteaias, esmalt erivajaduste laste ōppemetoodikuna, hiljem ka aastaid direktorina. 
  
Lisaks igapäevasele nōuniku tööle viin läbi riiklike lasteaedade sise- ja välishindamisi ning koolitusi nii juhtidele kui ka ōpetajatele. Olen teinud ka mitmeid uurimistöid laste arengu hindamise alal, samuti uurinud seoseid lasteaedade kvaliteedi ja laste arengutulemuste vahel. Olen ka programmi Certified Program of Infant and Toddler Program – PITC õpetajate koolitaja. 

Lisaks uurimustööde läbiviimisele ja tulemuste analüüsimisele olen ettekannetega esinenud konverentsidel Ameerikas, Rootsis ja hiljuti 2019. aasta suvel kōnelesin International Society of Early Intervention konverentsil Sydney’s. 
 
Kolisin Ameerika Ühendriikidesse 19 aastat tagasi, abiellusin Eestis Ameerika kodanikuga.  

Ilma magistrikraadita ei oleks mul võimalik teha uhkusega tänast tööd. Olen tänulik, et just Tallinna Ülikoolist sai see teekond alguse. 

Piret Leonetti. TLÜ alushariduse pedagoogi eriala vilistlane
Kuidas Tallinna Ülikooliga seotud olete?

Olen Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala vilistlane ja instituudi direktor Tiia Ōun oli nii minu ōppejōud kui ka lōputöö juhendaja. Mul on väga hea meel, et oleme aastate jooksul senini kontakti hoidnud ja külastan praegugi võimalusel Tallinna Ülikooli ja osalen siin seminaridel. 

Mida alushariduse pedagoogi eriala õpingud Teile andnud on?

Kōigepealt loomulikult üldteadmised alushariduse pedagoogikast ja struktuurist. Mulle on alati tähtis olnud ka alushariduse kvaliteet. 

Tiia Ōun, Kristina Nugin ja Aino Ugaste olid minu ōppejōud, kes inspireerisid mind hiljem jätkama ōpinguid alushariduses. Lōpetasin Ameerikas magistriõppe alushariduse juhtimise alal ja 2018. aastast alates olen haridusteaduste doctor – kaitsesin doktorikaadi Brandman Ülikoolis Irvine‘is.  

Kuidas varasemad õpingud Tallinna Ülikoolis on Teid Teie praeguses töös aidanud? 

Omandatud erialane haridus, teadmised, oskused ning aastatega tulnud erialased kogemused on vōimaldanud ja avanud uksi nii erialases karjääris kui ka edasiliikumisel. 

Ilma magistrikraadita ei oleks mul võimalik teha uhkusega tänast tööd. Olen tänulik, et just Tallinna Ülikoolist sai see teekond alguse.