Haridusblogi

Soovitused vilistlaselt alustavatele tudengitele

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi noorsootöö korralduse magistriõppe vilistlane Merle Maimjärv-Mirka jagab alustavatele tudengitele soovitusi, mida juba õpingute alguses kohe silmas tasuks pidada.

Pildil TLÜ vilistlane Merle Maimjärv-Mirka

Lisaks kirjutab Merle ka lähemalt sellest, mida andsid talle magistriõpingud noorstootöö korralduse erialal ning milliseid karjäärivõimalusi need talle avasid. 

Merle lõpetas Tallinna Ülikooli 2018. aastal ning töötab praeguseks Eesti Noorsootöö Keskuses noorsootöö peaeksperdina.


Alustatavatele tudengitele soovitan eelkõige:

Ole avatud meelega!

See, kui palju ja mida Sa oma õpingutest endaga kaasa võtad, sõltub ainult Sinust endast. Igast loengust on võimalik leida vähemalt üks tarkusetera, inspireeriv mõte või oluline teadmine. 

Ole kohal (mitte ainult füüsiliselt) ja leia see õige tera! 

Sinu õpikogemus on suuresti Sinu enda kujundada! Mõtle ja arutle kaasa nii oma erialaloengutes kui ka üleülikoolistes õppeainetes. Arutelud loengutes võivad olla väga põnevad ja silmaringi avardavad. Kasuta ära end ümbritsevate inimeste kogemusi ja teadmisi – sellest tekkiv sünergia võib olla vägagi inspireeriv ja edasiviiv. 

Pea lugemispäevikut!

Soovitan alustada kohe õpingute alguses lugemispäeviku pidamist, ja tee seda järjepidevalt. Mida detailsemalt seda teed, seda tänulikum oled endale siis, kui asud oma lõputööd kirjutama.


Magistriõpingud kui professionaalse arenguteekonna toetaja

Noorsootöö korralduse magistriõpingud on minu professionaalset arengut toetanud ehk isegi mitmekülgsemalt kui ma õppima asudes oodata oskasin. 

Mulle väga meeldis, et nii lektoriteks kui ka õppekava väljatöötajateks olid noortevaldkonnas hinnatud praktikud ja teadlased, kelle südameasjaks on juurutada teadmispõhisust noorsootöös, olenemata selle rollist ja tasandist. 

Noorsootöö korralduse magistriõppekava andis laiapõhjalise ülevaate noortevaldkonnast tervikuna, selle arengutest, seostest ja vastastikmõjust sidusvaldkondadega, ning ka tulevikusuundadest ja  arenguvajadustest.

Selleks, et noortevaldkonna arengutele kaasa aidata ja muutusi ellu viia on tervikpildi tajumine väga oluline ja magistriõpingud aitasid nii selle pildi kujunemise kui ka oma rolli mõtestamisega väga hästi kaasa. Olgu tulevase lõpetaja rolliks noorsootöötaja avatud noortekeskuses, mõnes esindusühingus, ametnik omavalitsuses või hoopiski noortevaldkonna arendaja riigitasandil  arengute jaoks on oluline iga rakukese teadlikkus valdkonnast, oma rollist ja selle mõjust. 

Minu õpingud andsid mulle kindlasti juurde enesekindlust kandideerida mu praegusele ametikohale Eesti Noorsootöö Keskuses, kus ma tänaseks olen töötanud kaks aastat. Ja julgen kinnitada, et magistriõpingutel omandatud teadmised ja oskused on mind igati aidanud ka minu igapäevatöös.