Haridusblogi

Tallinna Ülikool annab Keenia ITK spetsialistidele hoogu EstDev´i Digital Explorers 2 projektiga

Tallinna Ülikool on koostööpartner talendi partnerluse programmis Digital Explorers 2 projektiga „Keenia IKT spetsialistide oskuste arendamine läbi koolituse ja praktikaprogrammi Eestis”.

Pilt

Tallinna Ülikool koostöös SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega (ESTDEV) võõrustavad tuleval aastal Eestis Digital Explorers 2 projekti raames 20 infotehnoloogia valdkonna spetsialisti. Programmi eesmärgiks on luua info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistidele uusi võimalusi oma karjääri kiirendamiseks Euroopa juhtivates tehnoloogiakeskustes.

Ülikooli arengu seisukohalt on vältimatu osalemine rahvusvahelises akadeemilises elus – see kindlustab kvaliteedi ja tagab teaduse ja kõrghariduse jätkusuutlikkuse. Rahvusvahelistumine pole ülikoolile eesmärk omaette, vaid eelkõige vahend akadeemilise kvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks kõigis ülikooli põhilistes tegevusvaldkondades. 

Ülikooli digitehnoloogiate instituut on välja töötanud ingliskeelse koolitusprogrammi, mis keskendub rakenduste programmerimisele ja kasutajakogemusele. Instituut on rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskus kasutajakogemuse valdkonnas, koordineerides suuremahuliste teadus- ja arendusprojektide täitmist ning viies regulaarselt läbi esinduslikke teaduskonverentse. Instituudi üheks oluliseks eesmärgiks on digipööret toetavate erialaspetsiifiliste IKT-kursuste ja vastavate õppematerjalide loomine. Tallinna Ülikooli õppejõud ja teadurid on kogenud eksperdid, kes osalevad aktiivselt teadusuuringutes ja teevad koostööd IKT ettevõtetega, tagades õppe kõrge kvaliteedi. Projekti raames välja töötatud koolitus toimub põhiliselt praktika vormis ning selle põhieesmärk on koolitusel omandatud teadmiste ja oskuste süvendamine reaalse tarkvaralahenduse väljatöötamisega. 

Lisaks koolitusprogrammile pakuvad ülikooli kogenud õppeosakonna spetsialistid külalistudengitele igakülgset tuge ja nõustamist. Kogu koostööprojekti juhib ja veab eest ülikooli haridusteaduste instituudi haridusinnovatsiooni keskus. 

Eesti eesmärk on projektiga toetada avatud ja kaasavat digivalitsemist Keenias ning aidata kaasa riigi IT töötajate kvaliteedi tõstmisele toetudes Eesti kogemusele. Projekti rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Vabariik.