Haridusblogi

TLÜ alushariduse õppejõudude eestvedamisel anti välja esimene TADA tark raamat ja pliiats

Tänavu kevadel alustasid TLÜ haridusteaduste instituudi alushariduse õppejõud koostööd Slovakkia ettevõttega Geniuso, et luua eestikeelne sisu Slovakkias tooded "TADA" tarkadele raamatutele ja targale pliiatsile. Esimese sammuna kavandati sügissemestriks ühe raamatu eestikeelse tõlkeversiooni loomine, ning selle teostamiseks loodi Tallinna Ülikooli ELU-projekt "TADA targal pliiatsil on silmapaistev mõistus ja taiplikkus I".

TADA tark raamat ja jutupliiats

Projektiga liitus 19 üliõpilast erinevatelt erialadelt ja instituutidest – alushariduse pedagoogi, kasvatusteaduste, kutsepedagoogika, noorsootöö, matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs, sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika, kirjandusteaduse ning reklaami ja suhtekorralduse õppekavadelt.

Üliõpilased võtsid julgelt vastu väljakutsed ning tõlkisid raamatute tekstid, tegid riimid, salvestasid audiofailid ning valisid ja salvestasid muusika. Seejärel tehti targa pliiatsi kasutamiseks juhendid ja metoodilised materjalid, mis on nüüdseks ka veebis kättesaadavad. Üliõpilased katsetasid juba ka targa pliiatsi ja raamatute võimalusi koos lastega ning ühiselt kavandati ja viidi ellu õpiüritus tegevõpetajatele. 

Esimene TADA tark raamat ilmus novembri lõpus

Tegevused ELU-projektis veel jätkuvad, kuid esimene pääsuke läks lendu! Alates 27. novembrist on esimene raamat eesti keeles kõikidele huvilistele kättesaadav. Veel oodatakse laulude viimistlusi, kuid see ei takista targa pliiatsiga õppimist ja mängimist. Pliiats toimib mälupulgana, mille saab arvutiga ühendada, et seal oleva sisu vajalikul hetkel uue ja täiendatud versiooniga asendada. 

Riimid on loonud Kadri Künnap, Breth Saaret, Elli Elva-Päll, Julie Rand, Kairit Pärn, Kaisu Kuris, Merit Mägi.

Oma hääle andsid targale pliiatsile Kadri Künnap, Oliver Künnap, Kristof Künnap, Kairit Pärn, Kaisu Kuris, Julie Rand, Daniel Andreas Raid, Merit Mägi, Erkki Mändmets, Breth Saaret, Andri Saaret, Kerstin Kööp ja Rainer Vilu.

Laulud komponeerisid ja salvestasid Heddi Reinsalu juhendamisel Õnne-Ly Maask, Maria-Eliisabet Avamere, Karoline Rähn, Daniel Andreas Raid, Maia Kask, Epp Kukk. Laulude instrumentaalsaated on loodud IKUMUMU tudengite Luisa Susanna Kütson ja Micaela Saraceno poolt. 

29. novembril toimus õpiüritus, kus üliõpilased tutvustasid "TADA" tarkade raamatute ja pliiatsi võimalusi lasteaiaõpetajatele Eesti erinevatest lasteaedadest. Osalejad said teada, kuidas toetavad loodud raamatud ja tark pliiats laste keeleoskust, kujutlusvõimet, huvi lugemise vastu, üldiseid teadmisi, iseseisvat õppimist, sotsiaal-emotsionaalseid oskusi ning laste terviklikku arengut. Koostöiselt tutvuti õpiüritusel targa pliiatsi võimalustega ning mängiti pliiatsi kasutamiseks väljatöötatud õppemänge.

TLÜ alushariduse õppejõud on "TADA" raamatuid ja tarka pliiatsit tutvustanud ka juba tasemeõppe ainetes ning erinevatel täienduskoolitustel ka õpetajatele (projekti “Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas” õpetajad, HTI täienduskoolitused „Eelkoolipedagoogika“, „Meeskonnatöö keeleõppe toetamisel“ jne). Õpetajate huvi ja tagasiside on olnud väga positiivne. Põnevusega oodatakse, et saaks juba TADA raamatuid ja tarka pliiatsit koos lastega katsetada!


Koolitustel ja õpiüritustel osalejate tagasiside

  • „See on nii lahe vahend! Ma juba tahaks seda endale, sest saan seda ju kasutada ka teiste keelte õppimisel!“
  • “See pliiats sobib hästi vene lasteaia jaoks, et toetada eesti keele õpet.”
  • “Väga huvitavaid mänge tutvustati, võtan need kindlasti endale töösse!”

Kuidas edasi? 2024. aasta kevad-suvel on plaanis luua seitse eestikeelse sisuga "TADA" tarka raamatut. Praeguseks on välja antud Looma-raamat, kuid ülejäänud raamatud on praegu kättesaadavad kaheksas keeles (inglise, saksa, prantsuse, hispaania, vene, tšehhi, ungari ja slovaki). 

Tallinna Ülikooli alushariduse õppejõud kutsuvad kõiki huvilisi osalema Eesti lastele õppematerjali loomisel! Anna oma soovist teada!


Projekti veavad eest haridusteaduste instituudi alushariduse eriala õppejõud: Elyna Heinmäe, Heddi Reinsalu, Kerstin Kööp ja Kaire Kollom