Haridusblogi

TLÜ kalender 2021: Millega tegeleb kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla?

TLÜ 2021. aasta kalendri oktoobrikuu fookuses on haridusteaduste instituudi kaasava hariduse ja eripedagoogika professor Piret Soodla. Uurime, mis on tal hetkel käsil ja kuidas ta oma vaba aega sisustab.

Piret Soodla vasakul

Mis uuringud, projektid on hetkel käsil? Millest need on?

Hetkel olen kõige enam seotud projektiga "1. ja 2. klassi pädevustestid". Eesmärgiks on koostada hindamisvahendid kooliteed alustavate ja 2. klassi lastega töötavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele. Vahendid on abiks lapse lugemis- ja matemaatika eeloskuste ja oskuste ning kognitiivsete protsesside hindamisel. 

Et lapse arengulisi vajadusi võimalikult varakult tuvastada, saavad koolides ja õpinõustamiskeskustes töötavad spetsialistid tulevikus neid vahendeid oma töös kasutada. Just praegu on algamas 1. klasside õpilaste testimine normeeritud vahendi loomiseks ja sellesse on kaasatud suur hulk koolides töötavaid õpetajaid, eripedagooge ja logopeede. Lisaks nimetatud arendusprojektile oleme oma uurimisrühmaga viinud läbi sekkumisuuringuid algklassiõpilaste lugemisoskuse arendamiseks. Ees ootab huvitav töö andmetega ning uurimistulemuste jagamine.

Mis Teid elus inspireerib ja sütitab?

Tegelikult on iga päev toimumas põnevat – oleneb, kuivõrd me ennast sütitada laseme! Mind inspireerivad ja pakuvad turvatunnet toredad vestlused oma pereliikmete ja sõpradega. Viimasel ajal on mind väga puudutanud mitu teatrietendust ja kontserti – ei teagi, kas olen ise vastuvõtlikumaks muutunud või on asi milleski muus. No ja kui loen erialast teaduskirjandust, siis taban sageli, kui nauditav on lugemise käigus toimuv mõtlemise protsess.

Lisaks teadusele – kas teil on ka mõni hobi või tegevus, mis keha ja vaimu virgutab?

Armastan kõndida – abikaasaga, sõbraga, lapsega või hoopis üksinda. Väga turgutav ja virgutav!