Haridusblogi

TLÜ-s toimus karjääriõppe seminar algklassiõpilastele

3. juunil toimus Tallinna Ülikoolis seminar, kus õpilased mõtestasid oma võimalikku karjääriteed ning digivahendite kasutamist.

Bänner

Haridusteaduste instituudi pedagoogilise nõustamise dotsent Riin Seema viis algklasside õpilastega läbi karjääriõppe ja digisõltuvuse ennetamise lõimitud seminari. Lapsed joonistasid iseennast praegu ja oma tulevastes ametites. Neile tutvustati Tallinna Ülikooli erialasid ning seda, kuhu paigutub haridussüsteemis kõrgharidus. Keskenduti ka sellele, kuidas mõjutab õppimine ja pingutamine elus valikuvõimalusi. Õpilased arutlesid digivahendite kasulike ja kahjulike mõjude üle, hindasid oma digivahendite kasutamise sagedust ning arvutasid välja, kui palju tunde nad igal aastal digivahendites veedavad.

Riin Seema kaitses doktoritöö psühholoogias (2014) mindfulnessi ja ajaperspektiivide teemal. Riin on töötanud õpetajana peaaegu kõikidel haridustasemetel. Samuti on ta töötanud koolipsühholoogina. Tema uurimisvaldkonnad on seotud mindfulnessi, ajaperspektiivide ja pedagoogilise nõustamisega. Viimasel ajal on Riin keskendunud digisõltuvuse mõõtmisvahendi loomisele ja digipädevustele, mis võimaldaks ennetada digisõltuvuse teket. Riin õpetab pedagoogilist nõustamist ning õppimis- ja õpetamisstrateegiate arendamist.