Haridusblogi

Vabatahtlike üliõpilaste programm – eripedagoogika ja klassiõpetaja eriala üliõpilaste kogemused

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel loodi 2023. aasta sügissemestril uus vabatahtlike programm, mille eesmärk on toetada eestikeelsele õppele üleminekut. Koolidele ja lasteaedadele pakkusid tuge Tallinna ja Tartu Ülikooli üliõpilased abiõpetajatena, et toetada eesti keelest erineva kodukeelega laste õpetamist. Oma kogemusi programmist jagasid osalenud üliõpilased Anne Marie Tasane ja Käthriin Aasa, kes olid abiõpetajatena abis Pärnu-Jaagupi Põhikoolis.

Laps õpib tähti

Miks otsustasite vabatahtlike üliõpilaste programmiga liituda?

Otsustasime programmiga liituda, sest see tundus hea võimalusena õpitut juba praktikasse panna. Kasutegur oli märgatav juba mõne nädalaga, kui loengut kuulates hakkasid tekkima seosed kogemuse ja õpitava vahel. Samuti oli hea seni õpitut praktikas kasutada ja õpetajad olid sealjuures väga abivalmid.

Palun kirjeldage oma kogemust ja tegevusi, millises koolis abiõpetajana tegutsete ja milliste tegevustega täpsemalt abiks olete?

Mõlemad käime abiõpetajaks Pärnu-Jaagupi Põhikoolis. Abiks oleme saanud olla n-ö tavatunnist kuni ujumistunnini välja. Ette on tulnud ka kordi, kus oleme saanud olla asendusõpetajaks. 2023/24. õppeaastal on programmi fookus eesti keele õppele üleminek ja tundides oleme aidanud lastel järje peal püsida. Kuna me ise räägime vene keelt vähe, siis on õppetöös suureks abiks ka Google Translate.

Mis on olnud programmi jooksul emotsionaalselt kõige tänuväärsem hetk?

Anne: Minu jaoks on kõige liigutavam see, kui muukeelne laps hakkab juba julgemalt eesti keelt kasutama, naeratab mulle ja teinekord isegi kallistab.

Käthriin: Minu jaoks on olnud kõige tänuväärsem see, kui muukeelne laps mind koolis (ka kooliväliselt) märkab ja teretab – teeb südame soojaks.

Mis pakkus suurimat väljakutset?

2023/24. õppeaastal kindlasti keelebarjäär ja samuti lapsega kontakti loomine. Muukeelne laps tunneb ennast võib-olla ebakindlamalt võrreldes kohaliku lapsega, seega olid nad alguses ka natuke kinnisemad.

Mida kõige rohkem sellest kogemusest ja koostööst õppisite?

Anne: Mina õppisin seda, kui erinevad on inimesed ja kõigile meele järele olemine nõuab rohkem kogemusi. Samuti õppisin, kui oluline on inimestega rääkida. Kolleegidelt saab häid nippe ja kogemuslugusid, mis inspireerivad.

Käthriin: Ka minu jaoks oli tähtis koostöö ja suhtlemisoskuse arendamine. Samuti mure korral abi otsimine. Me oleme eeskujuks õpilastele ja kui näitame neile oma julgust mure korral abi küsida, siis ka nemad on selles osas avatumad.

Kas ja miks soovitaksite teistelgi üliõpilastel vabatahtlike üliõpilaste programmist osa võtta?

Meie soovitaksime programmiga liituda, et koolis õpitud teooria saaks praktika kaudu kinnistatud. Teiseks saab kohtuda väga paljude inimestega – nii laste kui ka täiskasvanutega. Kolmandaks on programm piisavalt paindlik, et õpingute kõrvalt töötada.

Loe programmist lähemalt