Konverents

2019. aasta kasvatusteaduste konverents: Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne?

20. mail toimub iga-aastane kasvatusteaduste konverents, sedakorda Tallinna Ülikoolis. Tänavu keskendume haridusinnovatsioonile ning mõtiskleme, kuivõrd on tegemist tõenduspõhise praktika või kõhutundega. Konverentsi peaesineja on Aucklandi ülikooli emeriitprofessor Helen Timperley. Päeva jooksul on võimalik osaleda ka põnevates töötubades. Üritus kulmineerub piduliku vastuvõtu ning kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjate autasustamisega.

Haridusteaduste instituut

20.05.2019 kell 10.30 - 17.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar
Koht: Tallinna Ülikool, Astra õppehoone, Narva mnt 29, Auditorium Maximum (A-002)

Päevakava:

10.30–11.00 Registreerimine 
11.00–11.05 Avasõnad rektor professor Tiit Land
11.05–11.35 Tõenduspõhine praktika või kõhutunne – why we need evidence-based practices in education ... and why we should develop them together with teachers, prof Tobias Ley 
11.35–12.35 The Need for Innovation in Professional Learning, prof Helen Timperley
12.35–13.30 Lõuna
13.30–15.00 Töötoad 

 • Building a system-wide approach to professional learning and development (For district leaders and policy officials, school leaders)
  Töötoa viib läbi prof Helen Timperley
 • Haridusuuendus: miks ja kellele? Uuendused, mida Eesti õpetaja ootab. 
  Töötoa viib läbi prof Mati Heidmets
 • Tulevikukool – tõenduspõhine kooliarendus 
  Töötoa viivad läbi: prof Eve Eisenschmidt, Ott Oja, TLÜ kooliarendusmeeskonna liikmed
 • Keel kui ressurss – sotsiaalse ja lugemispädevuse arendamise võimalusi koolis 
  Töötoa viivad läbi: Piret Soodla, Elina Malleus, Maris Juhkam

15.15 Pidulik vastuvõtt ja kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi võitjate autasustamine (Mare aatrium), autasustamise viivad läbi haridus- ja teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler Indrek Reimand ning TLÜ õpetajahariduse professor Katrin Poom-Valickis.

Tartust Tallinnasse ja tagasi on tellitud ka tasuta buss.

Vaata üritust ka Facebookis

Töötoad

Building a system-wide approach to professional learning and development

Most educational jurisdictions recognize the need to provide professional learning and development for teachers, but this often takes the form of providing funding and some general guidelines, rather than a systematic, research-informed whole-of-system approach. Frequently, the system involvement has been to provide funding and to leave it to others (providers, schools) to decide the content and processes. The session will cover how to develop important principles for your system and how to map a professional learning approach with impact onto those principles.

Töötoa viib läbi prof Helen Timperley

Haridusuuendus: miks ja kellele? Uuendused, mida Eesti õpetaja ootab. 

Töötoas arutletakse TLÜ haridusinnovatsiooni keskuse poolt läbi viidud Kooliuurimuse tulemuste üle. Fookuses on muutused koolielus, mida õpetajad esmatähtsaks peavad. Võrreldakse aastatel 2016 (n=862) ja 2019 (n=2199) õpetajate poolt antud vastuseid küsimusele "Mis on sinu arvates kõige olulisem asi, mis peaks Eesti koolis lähiaastatel muutuma".  Analüüsitakse õpetajatepoolse vaate sarnasusi ja erinevusi Eesti avalikus ruumis levivate arusaamadega selle kohta, mis on Eesti koolielu võtmeküsimused ja peamised väljakutsed.  

Töötoa viib läbi prof Mati Heidmets

Tulevikukool – tõenduspõhine kooliarendus

TLÜ haridusinnovatsiooni keskus on kaks aastat koos koolide meeskondadega katsetanud kogu kooli (ingl whole school) haaravate muutuste elluviimist. Töötoas tutvustame kooiarendusprogrammi metoodika põhimõtteid. Need on: kaasav juhtimine, tõenduspõhisus, kooli ja ülikooli koostöö. Tutvustame esmaseid õppetunde ja arutleme, kuidas ülikool saab toetada koole tõenduspõhiste muutuste juhtimisel.

Töötoa viivad läbi: prof Eve Eisenschmidt, Ott Oja, TLÜ kooliarendusmeeskonna liikmed

Keel kui ressurss – sotsiaalse ja lugemispädevuse arendamise võimalusi koolis

Töötoas arutletakse üldpädevuste – sotsiaalse ja lugemispädevuse – hindamise ja arendamise teemadel. Tutvustatakse hindamisvahendeid, mida õpetajad saavad kasutada I ja II kooliastme õpilaste lugemispädevuse ja sellega seotud teadmiste ja oskuste taseme hindamiseks. Antakse ülevaade programmidest, mida TLÜ haridusinnovatsiooni keskuses arendatakse, toetamaks õpetajaid laste sotsiaalse ja lugemispädevuse arengu toetamisel.

Töötoa viivad läbi: Piret Soodla, Elina Malleus, Maris Juhkam

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.


Logod (1).png