Seminar

2019. aasta kooliuuringu ümarlaud

Haridusteaduste instituut

26.04.2019 kell 13:00 - 15:00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

haridusinnovatsiooni keskus tutvustab 26. aprillil 2019. aasta kooliuuringu üldisi tulemusi. Kõik huvilised on oodatud kell 13.00 ruumi A-046. Sel aastal osales uuringus 65 kooli ning fookuses oli kooli areng:

  • kaardistati kooli tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
  • hinnati valmisolekut muutusteks: uuriti tajutud eestvedamisstiile, oma tööle omistatavat tähenduslikkust, koostöisust, tajutud (üle)koormust ja läbipõlemist;
  • kirjeldati muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.

Palume ümarlauale registreeruda hiljemalt 12. aprilliks aadressil merlin.linde@tlu.ee