Konverents

Konverents “Eestikeelsele õppele üleminek mitmekultuurilises lasteaias ja koolis”

Aastatel 2018–2024 viis Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, humanitaarteaduste instituudi ning kohalike omavalitsustega läbi pilootprojekti "Professionaalne eestikeelne õpetaja haridusasutuses", eesmärgiga toetada teaduspõhiselt õpetajate professionaalsust lastele eesti keele õpetamisel. Konverentsiga võtame projekti tulemused kokku, tutvustame neid kõigile huvilistele ja täname projekti panustajaid!

Haridusteaduste instituut

12.09.2024 kell 10.30 - 16.00

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Projektis värvati ja koolitati lasteaedadesse ning koolidesse õpetajaid muu koduse keelega lastele eesti keele õpetamiseks, toetati õppeasutusi eesti keele õppevahendite soetamisel ja õpetajate motiveerimisel. Projekt panustas keeleõppe meeskonna ja kultuuri tugevdamisse, õppeasutuse juhtimisse ning õpetajate ja lastevanemate koostöösse.

Selle käigus lõid lasteaiad ja koolid uusi keeleõppe mudeleid ja õppevahendeid, mis toetavad eesti keelele üleminekut. Tuginedes pilootprojekti uuringu tulemustele on täiendatud ülikoolide taseme- ja täienduskoolide õppekavasid.

Täname projektis osalenud lasteaedade ja koolide meeskondi, Tallinna Ülikooli, kohalike omavalitsuste, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti eksperte, kes pilootprojekti õnnestumisele kaasa aitasid!

Konverents on hea kokkuvõte projekti edusammudest ja edasistest arenguvajadustest laste eesti keele oskuse toetamisel mitmekultuurilises lasteaias ja koolis. Loe projektist lähemalt.

Registreeru konverentsile


Konverentsi ajakava

10.30–11.00
Registreerumine ja tervituskohv

11.00–11.30
Konverentsi tervitused

11.30–12.15
Mitmekeelse klassi õpetaja professionaalse arengu toetamine: õpetajate koolituste ja õpilaste keeleoskuse hindamistulemuste vastastikmõju – Reili Argus, eesti keele professor ja Piret Baird, nooremteadur, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut

12.15–13.00
Laste varajase keeleõppe toetamine mitmekeelses lasteaias - laste, õpetajate, juhtide ja lastevanemate perspektiiv – Tiia Õun (PhD), Maire Tuul (PhD), Evelyn Neudorf (MA) ja Natalja Gusjuk (MA), Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.

13.00–13.30
Eestikeelne õpetaja kui eestikeelsele õppele ülemineku toetaja kooli- ja lasteaiaõpetaja vaates – Anastassia Zapletnjuk, Illuka kooli õpetaja ja Mariana Koho, Tallinna Lasteaed Delfiin õpetaja.

13.30–14.15 Lõuna

14.15–15.30
Kooli ja lasteaia parimate praktikate töötoad (EduSpace, ELU-ala, A-046; A-006; M-224; M-226; M-439; M-342)

Lasteaed

  • Keele ja kõne arengut toetav õpikeskkond ja materjalid – Lüüli Kübarsepp, Kohtla-Järve Eralasteaed Mesimumm õpetaja.
  • Õppijast lähtuvad õpistrateegiad keeleõppes – Riina Johannes, Narva Lasteaed Sädemeke õpetaja.
  • Meeskonnatöö lasteaias – Raili Oks, Ly Ujok, Häli Erikson, Julia Merkulova, Jõhvi lasteaedade meeskond.
  • Digiõppemängud keeleõppe toetajana – Katre Teppan ja Diana Buchmann, Tallinna Liikuri Lasteaia meeskond.

Kool

  • Keeletundliku aineõppe rakendamine – Tiina Rüütmaa, Kristiina Bernhardt, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut.
  • Õpilaste keeleoskuse erinevate hindamisvahendite plussid ja miinused ning tulemuste rakendatavus õpetajate koolitamisel – Tiina Rüütmaa, Kristiina Bernhardt, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut.
  • Kooli juhtkonna vaade – Ivo Mikson, Sinimäe kooli õppejuht.
  • Üleminek eestikeelsele õppele 4. klassis Tallinna Pae Gümnaasiumi näitel – Maia Lust, Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetaja, Natalia Presnetsova, Tallinna Pae Gümnaasiumi õppejuht ja Anna Solomko, Tallinna Pae Gümnaasiumi ainesektsiooni juht.

16.00 Konverentsi pidulik lõpetamine Astra maja Teadlaste foorumis

Aatriumis on võimalik tutvuda koolide ja lasteaedade keelemudelite posterettekannetega. 


Konverents TLY