Tallinna Ülikooli andragoogika eriala magistritööde kaitsmised

Olete oodatud osalema Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi andragoogika eriala magistritööde avalikel kaitsmistel.

Haridusteaduste instituut

-

Lisa kalendrisse

iCal calendar

28. mail toimuvad kaitsmised
Toimuvad ruumis M-213

Kellaaeg
Üliõpilane
Magistritöö teema
10.15–10.45 Monica Klaas-Kütt Feministliku maailmavaate avaldumine koolitajate ja kootside igapäevases praktikas
10.45–11.15 Diana Veskimägi ja Marika Jahilo Tehisintellekti kasutamise tavad Tallinna Ülikooli üliõpilaste ja õppejõudude kogemustes
11.15–11.45 Kristi Kivisild Tallinna Ülikooli andragoogika eriala vilistlaste hinnangud õppekavale ja üldoskuste arengule
Lõunapaus    
12.30–13.00 Triin Rõõmusoks "Me loome seda koos": koolitajate arusaamad tegevuslike meetodite kasutamisest täiskasvanuõppes
13.00–13.30 Virge Ratassepp Andragoogika valdkonna magistritööde temaatiline register
13.30–14.00 Trine Tamm Täienduskoolitusasutuste õppekavarühmapõhise kvaliteedihindamise tajutud mõju Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri hindamiste näitel

29. mail toimuvad kaitsmised
Toimuvad ruumis M-213

Kellaaeg
Üliõpilane
Magistritöö teema
10.15–10.45 Darja Lukašenko-Tšistotin Organisatsiooni õpikultuuri arendamine andragoogika eriala vilistlaste ja tööandjate arusaamades
10.45–11.15 Madli Lavin

Juhendmaterjal täiskasvanute huvihariduses tegutsevale kunstiõpetajale

11.15–11.45 Karin Ehrbach Õppiv organisatsioon: organisatsioonilise õppimise hindamisinstrumendi valideerimine ja arendamine Magnum kontsernis
Lõunapaus    
12.30–13.00 Birgit Kelement 

Praktikakogukond noorsootöötaja professionaalse arengu toetajana

13.00–13.30 Angelina Deksnis Mitteformaalõppe ja tööelu lõimimise võimalused
13.30–14.00 Katrin Freiberg Professionaalne heaolu täiskasvanukoolitajate arusaamades