Üritus

Avatud töötuba – "Ukraina sõjapõgenikud Eestis: kodanikualgatused koos ülikooliga"

Eestisse on Venemaa ja Ukraina vahelise relvakonflikti tõttu tulnud elama 65 000 sõjapõgenikku. Ukrainlastele on küll võimaldatud katkenud haridustee jätkamine selle erinevatel tasemetel, kuid enamus Eesti õppeasutusi seisab probleemi ees, kuidas saabunud pagulasi nende muutunud olukorras piisavalt toetada ja kaasata.

Õppija

Erasmus+ projekti “Baltics4UA” töötuba toimub 23. märtsil 2023 kell 13–17 Tallinna Ülikoolis (ruumis A-046). Põhiteemana tuleb arutlusele, kuidas ühiselt kodanikuaktiivsete koostöövormide kaudu toetada Eestis sõjapõgenike haridusteed ja karjääri selliselt, et keegi õppimise radadelt kõrvale ei jääks.

Töötoa vältel kaardistatakse eksisteerivad probleemid ja võimalused ning leitakse lahendusi, kuidas uue sihtriigi ülikool ja aktiivsed üliõpilased koostöös teiste ühiskonnagruppidega saaksid Ukrainast tulnud õppijaid nende haridusteel ja õppimises kõige rohkem toetada. 

Vastused plaanitakse leida järgnevatele küsimustele: 

  • kuidas tagada Ukraina lastele Eesti koolides piisav kaasatus, aidata neil kiiresti omandada eesti keel ning sulandada nad õpirühmadesse nii, et nad ei kaotaks õpimotivatsiooni;
  • millist tuge vajaksid vabatahtlikud keeleõpetajad, et paremini toetada ukrainlaste keeleõpet;
  • kas oleme teinud piisavalt, et Ukraina noored saaksid peale kohustusliku põhihariduse omandamise Eestis jätkata kutseõpinguid;
  • mida teha teisiti, et Ukraina noored tuleksid meie ülikooli õppima;
  • Kuidas luua täiskasvanud sõjapõgenikele jätku- või täiendusõppe võimalusi uutmoodi koostöös;
  • kuidas teha koostööd Eestisse jäänud Ukraina teadlaste, õppejõudude ja õpetajatega.

Projekti lõppeesmärk on kirjeldada viisid, mis aitaksid kriisiolukordades saavutada paremat valmisolekut aitamaks ja toetamaks kriisikolletest saabunuid. 

Töötuppa on oodatud kõik, kes soovivad olla ühiskonnas kaasamõtlejad ja panustajad ning positiivsete muutuste loojad.

Registreeru töötuppa


Erasmus + projekt “Supporting Ukraine through citizen engagement at Baltic Universities” (Baltics4UA).

EU

The project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.