Teadus

Eesti Haridusteaduste Ajakiri ootab kaastöid

Eesti Haridusteaduste Ajakiri ootab kaastöid 2021. aasta novembris ilmuvasse erinumbrisse (kd 9, nr 2). Seekordse erinumbri teemavaldkond on erinevad kirjaoskused. Numbri toimetajateks on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor Miia Rannikmäe ja algõpetuse professor Krista Uibu ning Tallinna Ülikooli vanemteadur Rain Mikser.

naine kirjutab

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid erinevatest kirjaoskustest lapse- ja täiskasvanueas, nende  probleemidest ja hindamisest nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

image 155

Eelistatud teemad ja alateemad:

 • loodusteaduslik ja tehnoloogiaalane kirjaoskus, nende tasemed ja kujundamine;
 • funktsionaalne ja infokirjaoskus, nende saavutamine ja hindamine;
 • matemaatiline kirjaoskus ja selle hindamine;
 • kehalise kirjaoskuse kujundamine;
 • digitaalne kirjaoskus;
 • finants- ja ettevõtluskirjaoskus;
 • kirjaoskuste remiksimine. 

Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 9. köite 2. numbri koostamise ajakava on järgmine.

 1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 21.09.2020 toimetaja Miia Rannikmäele aadressil miia.rannikmae@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohti, uuringu eesmärki, uurimismeetodeid ja (oodatavaid) tulemusi. 
 2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 12.10.2019.
 3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 17.01.2020.
 4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 8.03.2021.
 5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 5.04.2021.
 6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 3.05.2021.
 7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 24.05.2021.
 8. Artiklite keeletoimetamine mai–juuni ja august 2021.
 9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2021.
 10. Ajakirja ilmumine 1.11.2021.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ajakirja järgmise number on vabanumber, mis ilmub 2022. aasta mais.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.