Teadus

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kutsutakse esitama kaastöid

Haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorante, teadureid ja õppejõude kutsutakse esitama kaastöid Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse (kd 12, nr 1), mis ilmub 2025. aasta mais. Teemade ja eestikeelsete resümeede esitamise tähtaeg on 25.03.2024.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Vabanumbri toimetajateks on kasvatusteooria kaasprofessor Kristi Kõiv Tartu Ülikoolist ja uurimismeetodite dotsent Anna-Liisa Jõgi Tallinna Ülikoolist.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ) ning Google Scholaris.  

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 7th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

 Eesti Haridusteaduste Ajakirja 12. köite 1. numbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 25.03.2024 toimetaja Kristi Kõivule kristi.koiv@ut.ee. Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohti, uuringu eesmärki, uurimismeetodeid ja (oodatavaid) tulemusi.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse 08.04.2024.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 09.09.2024.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 14.10.2024.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 11.11.2024.
  6. Vajadusel retsenseeritakse käsikirjad teist korda. Toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 09.12.2024.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni 06.01.2024.
  8. Artikleid keeletoimetatakse jaanuar–veebruar 2025.
  9. Ajakirja küljendatakse Tartu Ülikooli Kirjastuses märts–aprill 2025.
  10. Ajakiri ilmub 01.05.2025.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab ajakirja kodulehelt. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee.