Teadus

Ilmus uus Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumber

Värske Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumber on sedakorda pühendatud õppekavateooria ja -praktika ning õppekava arendamise ja rakendamise küsimustele. Käsitlemist leiavad nii õppekava üldprobleemid ja arengulugu kui ka teemad, mis on seotud teatud ainevaldkondade või erialade õppekavadega. Ainevaldkondadest käsitletakse eraldi üldhariduse loodus-, sotsiaalainete, muusika ja kunsti õppekavasid, logistika- ja transpordijuhtimise kui rakenduskõrghariduse valdkonna õppekavade arendust ning kraadiõppes praktikaarendust.

EHA

Erinevad arusaamad õppekava eesmärkidest, selle teoreetilistest alustest ja õppekava arendusest on nii ülemaailmselt kui ka Eestis tihti viinud kirglike arutelude ja konfliktideni. Viimast kajastab kõige paremini ajakirja avaartikkel Soome õppekavateadlase Eero Ropo sulest. Ropo keskendub oma artiklis 1970. aastatel USA-st alguse saanud pöördelisele rahvusvahelisele õppekavauuringute alasele liikumisele, mida tuntakse rekontseptualismi nime all. 

Lisaks sellele on ajakirjas kaheksa artiklit Eesti autoritelt ja nende väliskolleegidelt, kelleks on Kaarel Haav, Kätlin Vanari, Kristiina Poll, Eve Eisenschmidt, Kaire Povilaitis, Katrin Vaino, Triin Rosin, Ülle Liiber, Regina Soobard, Moonika Teppo, Ana Valdmann, Elle Reisenbuk , Miia Rannikmäe, Enno Lend, Kati Kukk, Oliver Kallas, Kadi Kaja, Inna Rüü, Helen Arov, Anneli Porri, Edna Vahter ja Erika Löfström. 

Erinumber lõpeb raamatututvustustega. Jaan Kõrgesaar tutvustab maailmakuulsa eestlasest neuroteadlase Jaak Panksepa ja tema kolleegi Lucy Biveni 2022. aastal ilmunud tõlkeraamatut „Vaimu arheoloogia: inimemotsioonide neuroevolutsiooniline algupära“ (esmatrükk 2012, inglise keelest tõlkinud Krista Kallis). Rain Mikser tutvustab Eesti taasiseseisvumise aegse ja kahe järgneva kümnendi ühe silmapaistvaima haridusteadlase ja -poliitiku Peeter Kreitzbergi 75. sünniaastapäevale pühendatud mälestuskogumikku „Peeter Kreitzberg – haridusteadlane ja poliitik“ (2023, toim. Ene
Grauberg).

Erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi vanemteadur Rain Mikser, õppekava teooria dotsent Maria Erss ja Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi emeriitprofessor Edgar Krull. Ajakirja vabanumber ilmus veebis aadressil https://eha.ut.ee/

Loe ajakirja uut numbrit