Õpingud

Jätkub õpe Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ühisõppekaval "Adult Education for Social Change" (IMAESC)

Alates 2019/2020. õppeaastast alustab õppekava "Adult Education for Social Change" järgmiseks neljaks õppeaastaks jätkurahastusega, milleks on pea neli miljonit eurot, mis katab lisaks 79 välistudengi stipendiumid õppekaval õppimiseks.

tudengid istuvad trepil ja räägivad

Alates 2019/2020. õppeaastast ühines õppekava kraadi andvate ülikoolidega ka Iirimaa Maynooth University. Tulenevalt sellest muutus ka programmi strukuur.

Esimese semestri veedavad tudengid ikka Glasgow Ülikoolis (University of Glasgow), kuid teisel semestril saavad nad ise valida, kas soovivad minna Malta Ülikooli (University of Malta) või Maynooth'i Ülikooli (Maynooth University).

Varasemalt ei olnud tudengitel sellist valikut ja üliõpilased suundusid edasi õppima Maltale. Kolmanda semestrina külastavad kõik tudengid aga taaskord Tallinna Ülikooli.

Samuti on muutunud õppekavas mitmed ained ning nende toimumisajad, mis jagatakse nelja kraadi andva ülikooli vahel. Tallinna Ülikooli jaoks uus programm ainete ja strukuuri muudatusi ei too.

Õppekavasse kuuluvad järgmised ülikoolid: University of Glasgow, University of Malta, Open University of Cyprus, Maynooth University ja Tallinna Ülikool.

Tulenevalt Brexitist ning sellega kaasnevast teadmatusest, vajas ka antud õppekava n-ö kriisiplaani. Kuna õppekava juhtpartner on Glasgow Ülikool (University of Glasgow), kuid Brexiti tagajärjel ta seda enam olla ei saaks, mistõttu pakuti vajaduse korral seda rolli Tallinna Ülikoolile. Kui Suurbritannia lahkub ilma kokkuleppeta, siis võtab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut üle juhtpartneri kohustused, mis oleksid  seotud peaasjalikult finantside haldamisega ning programmi dokumentatsiooniga. Tegu oleks esimese Erasmus Mundus Join Master kraadiga, mida juhiks Tallinna Ülikool.

IMAESC ühisõppekavaga on Tallinna Ülikoolis seotud professor Larissa Jõgi, kes on õppekava kuraator ning programmi juht Tallinnas, lisaks Elina van der Toorn kui administratiivne ning tudengite tugi ning Liis Raudsepp, kes on programmiüleste teemade eestvedajaks.

Ainekursuseid annavad 2019/2020. õppeaastal Maria Erss, Triin Roosalu, Larissa Jõgi, Piret Jeedas ning Gertha Teidla-Kunitsõn.

Loe õppekava kohta rohkem siit