Pressiteade

Õpetajaharidust hakatakse pakkuma juba gümnaasiumis

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut sõlmis täna, 10. mail koostöölepingu Pärnu Ühisgümnaasiumiga, et pakkuda gümnasistidele ülikooli valikkursust „Maailmamuutjaks hariduse kaudu”.

Gümnasist raamatukogus

Koostöö ajendiks sai tänane mure õpetajate puuduse pärast. Nii jõutigi plaanini luua gümnaasiumi- ja ülikooliõpingute ning õpetajakoolituse vahele väike sillake. „Soovime gümnasistidele näidata, millised on erinevad võimalused hariduse valdkonnas ennast teostada. Ootame noori kindlasti valima õpetajaharidust ka ülikooli astumisel,” selgitasTTallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun.

Ülikooli ja gümnaasiumi koostöös valminud valikaine annab põneva sissevaate haridusteaduste maailma. Kursusel osalemine aitab noortel paremini mõista tänast haridusmaastikku ning võimalikke hariduspraktikaid praeguses ja tulevikuühiskonnas. Ühtlasi annab see aimu, kuidas on õpetajal võimalik muutusi juhtides tulevikku luua ja maailma muuta. Kursust toetavad haridus- ja mõjustamispühholoogia ning neuroteaduse alased teadmised.

Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuhi ja TLÜ õpetajakoolituse külalislektori Kriste Talvingu sõnul on nii mõnigi gümnaasiuminoor juba praegu jõudnud arusaamiseni, et õpetajaamet on palju enamat, kui seni ette kujutatud. „Sageli võib kuulda arvamust, et noortel puudub huvi hariduse ja õpetajaameti vastu. Julgen selles sügavalt kahelda. Tajun aina enam noorte siirast huvi haridus- ja õppimisteemade vastu. Paljud õpilased on väljendanud soovi jätkata õpinguid ülikoolis just haridusteaduste vallas.”

Koostöö gümnaasiumi ja ülikooli vahel täidab mitut eesmärki: see aitab toetada nii neid noori, kel on õpetajahariduse vastu juba huvi tekkinud, kui ka neid, kellel võiks see tekkida alles valdkonnaga kokku puutumisel. Talving rõhutas, et valikkursus annab gümnasistile võimaluse kujundada endale just selline õpitee, mis toetab kõige paremini tema tugevusi ja huvialasid haridusmaastikul.  

Kas ja kuivõrd kursus õpetajate juurdekasvu toetab, näitab aeg. Kindlasti toob see aga noori hariduse ja õpetajatöö ning ka ülikooliõpingute põnevale maailmale lähemale. Kursusel alustab uuest õppeaastast 27 õpilast.

Tutvu valikkkursusega lähemalt Fotod koostöölepingu sõlmimisest