Õpingud

Pärnu pakub pedagoogilise praktika stipendiumi

Pärnu linn pakub õpetajaks või tugispetsialistiks õppivatele üliõpilastele stipendiumi, mille eesmärk on toetada Pärnu haridusasutustes praktika sooritamist.

Pärnu

“Pärnus on suur puudus kvalifikatsiooninõuetele vastavatest tugispetsialistidest ja õpetajakutse omandajatest. Puudu on logopeedidest, psühholoogidest, eripedagoogidest, erinevate õppeainete õpetajatest ja lasteaiaõpetajatest,” toob Pärnu linnavolikogu oma pressiteates välja. Seega pöördusid Pärnu linna haridusosakonna esindajad koostöösooviga Tallinna Ülikooli haridusteaduste ning loodus- ja terviseteaduste instituudi poole, et suunata rohkem üliõpilasi praktikat sooritama ja seeläbi ka Pärnusse tööle. “Üheskoos leiti, et kõige enam vajavad üliõpilased praktika sooritamise ajal elamispinda ja majanduslikku tuge," rõhutab Pärnu linnavolikogu esindaja. 

Alates 1. jaanuarist pakub Pärnu linn stipendiumi magistriõppe või neljandal-viiendal kursusel õpetajaks või tugispetsialistiks õppivatele üliõpilastele, kes sooritavad praktika Pärnu haridusasutuses. Täpse stipendiumi summa määrab komisjon, aga ligikaudne suurusjärk kuuajase praktika puhul on 300 eurot ning mõeldud elamiskulude katmiseks. 

“Pärnu linna initsiatiiv üliõpilaste toetamiseks praktika sooritamisel on igati tänuväärne ning usun, et ka motiveeriv,” sõnab TLÜ haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. “Seda enam, et stipendiumi saavad taotleda nii need üliõpilased, kel Pärnuga varasem kokkupuude puudub, kui ka need, kes seal juba elavad ning võib-olla ka töötavad. Lisaks soovin tunnustada Pärnu linna esindajate mõtet pakkuda praktikat sooritavatele üliõpilastele mitteformaalseid kohtumisi, et neid sel perioodil toetada. Loodan väga, et need kohtumised üliõpilaste ja linna esindajate vahel kenasti käivituvad”. 

Lisainfo Pärnu veebilehel

Lisainfo ülikoolis: tlu.praktika@tlu.ee