Koostöö

Rahvusvahelisel seminaril arutleti õpetajate professionaalse arengu ja karjääritee toetamise üle

19. juunil kogunesid TLÜ haridusteaduste instituudis Põhjamaade Õpetajate Liitude ja ülikoolide esindajad, et jagada ja analüüsida parimaid strateegiaid ning praktikaid, mis toetavad õpetajaid nende karjääriteekonnal.

Seminar

Rahvusvahelisel seminaril "Õpetajate professionaalse arengu ja karjääritee toetamine – Põhjamaade kogemus" keskenduti haridusvaldkonna olulistele sõlmküsimustele: õpetajate puudusele ning lahenduste leidmisele alustavate ja kogenud õpetajate professionaalse arengu ning ametis püsimise toetamisel.

Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professori ja seminari peakorraldaja Katrin Poom-Valickise sõnul on õpetajate puudus ühtemoodi aktuaalne kõigis Põhjamaades. “Oluline on rääkida neist asjadest avatult ja tuua välja ühised probleemid, millele lahendusi otsida.”

Professor märkis, et enne, kui asuda arutama õpetajate mentorluse või karjäärimudeli teemat, tuleb omavahel läbi arutada, kuidas keegi neist mõistetest aru saab ning millise sisu neile annab. “Üksteise kuulamine ja analüüsimine ning kriitiliste küsimuste esitamine, mida tänane päev ka võimaldas, on väga rikastav.”

Seminaril arutleti ka selle üle, kui tähtis on näha alustavat õpetajat kui ressurssi koolikultuuri rikastajana ning teda tööle asumisel jõustada ja toetada. “Alustaval õpetajal on küll õpetamises ja õpetajaks olemises kogemusi vähem, kuid värskelt ülikoolist tulnuna võib tal olla mõnes teises valdkonnas vanematest kolleegidest rohkemgi kompetentsi,” tõdes Poom-Valickis.

Seminari esimeses osas „Õpetajate väestamine: õpetajate karjäärimudeli ja ametialase kasvu võimaluste arutelu“ analüüsiti õpetajate karjäärimudeleid ja -teid Põhjamaades.

Arutelus, mis andis väärtusliku sissevaate õpetajaameti keerukasse dünaamikasse, otsiti vastuseid küsimustele: millist haridustaset on vaja õpetajana töötamiseks? Kuidas õpetaja tööalast arengut toetada ja mil moel on see seotud õpetajate hindamise ja palgapoliitikaga? Kuidas toimub liikumine karjääriteedel? Milline on õpetajate ametiühingute roll nende protsesside mõjutamisel?

Ettekandeid tegid ja teemat avasid Põhjamaade Õpetajate liitude ja ametiühingute esindajad:

◦ Päivi Lyhykäinen, The Trade Union of Education, Finland / Soome Haridustöötajate ametiühing
◦ Åse Bonde, The Danish Union of Teachers  / Taani Õpetajate ametiühing
◦ Per Båvner, The Swedish Teachers’ Union / Rootsi Õpetajate ametiühing
◦ Sissel Havre, The Union of Education, Norway / Norra Haridusliit
◦ Jónina Hauksdóttir, The Icelandic Teacher Union / Islandi Õpetajate ametiühing

Lisaks andsid Eesti Haridus- ja teadusministeeriumi esindajad Anu Vau ja Maris Raimets ülevaate Eesti õpetajate karjäärimudeli visioonist.

Päeva teises pooles käsitleti alustavate õpetajate töösse sisseelamise ja mentorluse uurimist Põhjamaades.

Hannu Heikkinen Jyväskylä Ülikoolist käsitles ettekandes "From a Deficit Perspective Towards an Opportunity Perspective in Teacher Induction" hariduse mõiste olemust, kuidas vahetada perspektiivi ja näha alustavas õpetajas eelkõige võimalusi ning pakkuda tuge nende realiseerimisel.

Õpetajate kutseaastavõrgustiku Nordic Teacher Induction uurimusi ja senisest koostööst andsid ülevaate Eva Merete Bjerkholt Kagu-Norra Ülikoolist ja Sally Windsor Göteborgi Ülikoolist.

Koolijuhi ja koolikultuuri rollist alustavate õpetajate toetamisel rääkis Eve Eisenschmidt ettekandes "The Role of the School Leader and School Culture in Supporting Novice Teachers: The Estonian Case".

Päeva võtsid kokku Hannu Heikkinen Jyväskylä Ülikoolist ja Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikoolist. 

Ürituse fotod