Koostöö

Tallinna Ülikool sõlmis koostööleppe Eesti Andragoogide Liiduga

Tallinna Ülikool ja Eesti Andragoogide Liit sõlmisid 19. mail koostööleppe, mille eesmärk on ühiselt arendada täiskasvanuhariduse valdkonda ja tugevdada ülikooli ning praktikakogukondade omavahelist koostööd.

Allkirjastamine

Sellise koostöö kaudu saab rikastada ülikooliõpet, lahendada valdkonna probleeme teaduspõhiselt ning leida uusi ja innovaatilisi lahendusi täiskasvanu õppimise ja õpetamise toetamiseks. 

Eesti Andragoogide Liidu eesmärk on kaasa aidata andragoogiliste põhimõtete levikule ning osaleda ühiskonda, elukestvat õpet ja täiskasvanuharidust edendavates protsessides. Liidu eesmärgiks on muu hulgas luua võimalusi eriala üliõpilaste, vilistlaste ja valdkonna praktikute võrgustumiseks ning teha koostööd erinevate kohalike ja rahvusvaheliste partneritega. Üliõpilaste, õppejõudude, vilistlaste ja valdkonna praktikute ühine tegutsemine toetab tänase teadmuspõhise ühiskonna vajadusi ning andragoogika valdkond on sellele järjepidevalt ja kindlat kaasa aitamas.

Koostöö on juba alanud, näiteks Rae vallas tehtav täiskasvanuhariduse osapoolte kaardistav uuring, kus Eesti Andragoogide Liidu tegevliikmed toetavad üliõpilasi mentoritena.

image-20230523162540-4

Eesti Andragoogide Liit image-20230523162255-1