Tallinna Ülikooli hariduskonverentsil tunnustati haridusuuendusliku algatuse auhinnaga ClassAct OÜ koolijuhtimissüsteemi

Täna, 13. oktoobri hommikul avasid Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsin ja Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi Tallinna Ülikooli hariduskonverentsi “Tuleviku õpetaja”. Konverentsil arutlesid haridusteadlased, praegused õpetajaks õppivad üliõpilased ja värsked vilistlased tuleviku õpetajaks kujunemise teekonna üle. Lisaks anti välja haridusuuenduse auhind, mille pälvis tänavu ClassAct OÜ koolijuhtimissüsteem.

Haridusuuenduse auhind 2023

Haridusuuenduse auhinna andsid konverentsil üle Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ja haridusinnovatsiooni prorektor Kristi Klaasmägi. 

ClassAct on 2019. aastal Tabasalu Kooli ja arendaja koostöös valminud infosüsteem, mis sündis praktilisest vajadusest korrastada ja tõhustada koolis tuge vajavatele õpilastele osutatavaid tugiteenuseid. Esmane eesmärk oli luua nn toimiku süsteem, kuhu koondataks tugimeetmetest puudutatud isiku kohta kogu asjakohane informatsioon. Tegu on uudse lahendusega, mille tõhususe kohta on olemas juba ka selged mõõdikud. Heaks näiteks saab tuua Tabasalu Kooli, kus ClassActi kasutuselevõtt koosmõjus KiVa programmi rakendamisega viis kooli riiklikult mõõdetud kiusamisnäitaja kahe aastaga languseni 21%-lt  6%-le (riiklik keskmine on ca 18%).

Tänasel konverentsil keskenduti õpetaja tulevikupädevustele. Koos Tallinna Ülikooli haridusteadlaste ja haridusvaldkonna partneritega arutleti, millised on need pädevused, mida õppijad ja õpetajad pidevalt muutuvas maailmas vajavad ning kuidas nähakse ülikooli rolli haridusuuendusse panustamisel. Samuti räägiti hariduse tuleviku väljakutsetest ja võimalustest. Kõlama jäi mõte, et tulevikuhariduse kujundamisse tuleb panustada juba täna.

Konverentsiga tähistati ühtlasi haridusteaduste instituudi 30. ja haridusinnovatsiooni keskuse 10. aastapäeva. Lisaks avati näitus ning tutvustustati värskelt ilmunud trükist Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kujunemisloost.

Vaata konverentsi fotogaleriid