Teadus

TLÜ teadusnädalal tutvustati uut uurimislaborit EDUSPACE

24. septembril tutvustati koostöös Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, haridusuuenduse tippkeskuse ja digitehnoloogiate instituudiga uut tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimise laborit EDUSPACE, mis on Tallinna Ülikoolis plaanis avada juba 2020. aastal.

ürituse avamine

Ürituse avasid Tallinna Ülikooli prorektor Priiit Reiska, haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun ning digitehnoloogiate instituudi direktor Peeter Normak.

Tallinna Ülikooli haridusuuenduse tippkeskuse juht ja õpianalüütika professor Tobias Ley ning õpperobootika analüütik ja nooremteadur Janika Leoste andsid tutvustusüritusel huvilistele ülevaate uurimislabori kontseptsioonist ning rääkisid lähemalt labori sihtrühmadest ja seadmekogust, mida nii teadlased, õppejõud, üliõpilased kui ka õpetajad saavad oma uurimistööde läbiviimiseks kasutada. 

Tallinna Ülikooli professor Tobias Ley rõhutas, et aru saada, kuidas õpetamise ja õppimise uuendused mõjutavad klassiruumis toimuvat ja õpilaste õppimist, on vaja minna kaugemale pelgalt õpetajatele ja õpilastele suunatud uuringutest.

"EDUSPACE uurimislabor annab meile võimaluse katsetada uusi uurimisvahendeid ja võimaldab saada parema arusaamise õppija tegelikust käitumisest ning reaktsioonidest. Veelgi enam, see aitab meil teha oluliselt tihedamat ja vahetumat koostööd koolidega, et koos nendega katsetada värskemaid uuendusi õpetamisest ja õppimisest," selgitas Ley.

Pildil professor Tobias Ley

"Juba praegu töötavad meie teadlased ülikooli CEITER-i uurimisrühmast selle nimel, et uurida koostöös koolidega tehnoloogiaga toetatud õppimist ja õpetamist. Kuid on selleks vaja ruume, kus katsetada ja läbi viia erinevaid õpistsenaariume," sõnas Tobias.

Nooremteadur Janika Leoste rõhutas, et laboriga loome ennekõike meie enda üliõpilastele võimaluse tehnoloogiaga rikastatud õppimise ja õpetamise uurimiseks. "Lisaks saame pakkuda ülikooli headele partneritele koolidest ja lasteaedadest uurimiskeskkonda, kus katsetada uusi õppevahendeid, mida klassiruumis kasutusele võtta," tutvustas Janika uut laborit.

Pildil õppeobootika nooremteadur Janika Leoste


EDUSPACE tehnoloogiaga toetatud õpetamise ja õppimise labor on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, digitehnoloogiate instituudi ning haridusuuenduse tippkeskuse poolt ellukutsutud õppetööks ja tõenduspõhise õppeprotsessi uurimiseks loodud keskus.

Tutvu ka ürituse fotogaleriiga