Põhitööülesanded

Keskkonnakorraldus BA

Keskkonnakorraldus MSc

Linnakorraldus MA

Geoökoloogia MSc

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Õppekavade õppenõustaja