Põhitööülesanded

Stipendiumite aruandluse korraldamine

Tõendite väljastamine

Õppekorralduse alane nõustamine (õppekorralduse eeskiri, ÕKE, eksmatrikuleerimine, akadeemiline puhkus, vabanenud õppekoht, külalisüliõpilane, ekstern, ravikindlustus, õppelaen)

Üliõpilaste liikumisega seotud toimingute teostamine (immatrikuleerimine, eksmatrikuleerimine, õppekava vahetus, vabanenud õppekoha täitmine, arvete väljastamine)

Diplomite/ diplomi duplikaatide vormistamine, aruandlus(diplom, akadeemiline õiend, duplikaat)