Uurimisvaldkonnad

Looduslikud ja inimmõjud ökosüsteemile, geokeemia, orgaanilise aine, fosfori jaotused vees ja setetes, paleolimnoloogia