Põhitööülesanded

Muusikateaduse ja-teooria muusikalise ja interdistsiplinarse loovuse ning muusikapedagoogika ained

Eelretsenseeritud teadusajakirja CFMAE tegevtoimetaja

Uurimisvaldkonnad

muusikateooria, muusikapshühholoogia, pedagoogika ((nt mudeldamine, refleksiivne positsionaalsus, õpetamis- ja õpistrateegiad)

kunstide interdistsiplinaarsed uuringud

loovus ja improvisatsioon