Tutvustus

1993. a lõpetas Tartu ülikooli geograafina, 1994 sai samast ülikoolist geograafia erialal magistri- ja 1998. aastal doktorikraadi. 1996. a sai keskkonnakorralduse magistrikraad Amsterdami ülikoolist. Diplomitöö kirjutas mentaalsetest maastikest, magistritöö käsitles mitmekesisusindekseid ja nende põhjal maastike dünaamikat. Doktoritöös ühendas neid kahte lähenemist. On tegelenud maastike muutuste uurimisega: milline on looduse ja kultuuri vahekord maastikus; milliseid maastikke Eestis väärtustatakse, kuidas kujunevad maastikes ajakihid ja piirid? On tegelenud mitmete rakendusprojektidega, juhib sihiteemat ("Maastikupraktika ja –pärand"), olnud kolme ETF granti hoidja, juhendanud kolme doktoritööd ja 13 magistritööd, koostanud 11 raamatut või ajakirja erinumbrit. Juhib TLÜ maastiku ja kultuuri keskust. Aina rohkem paelub teda äärelinn kui maastik. Artiklid: "Geograafiaprofessor: haldusreform on vajalik", Terevisioon, 25.10.2011; "Pappmajad ja maastiku mälu", Eesti Päevaleht, 5.11.2009.

Põhitööülesanded

Maastiku ja kultuuri keskuse juhataja;

IUTi

inimgeograafia professor.

Uurimisvaldkonnad

Geograafia,

inimgeograafia,

regionaaluuringud,

Eesti kultuurmaastikud.