Põhitööülesanded

Kunstiõpetaja õppekava (MA) kureerimine

Kunstididaktika ja üldhariduskooli praktika seostamine

Klassiõpetaja ja alushariduse kunstikursused

Uurimisvaldkonnad

Üldpädevuste toetamine kunstiõppes